Archiwum

Decyzje Zarządu MKZP - marzec 2018:

(dotyczy wniosków z lutego i marca 2018)


Liczba nowoprzyjętych członków MKZP: 22

Liczba rezygnacji z członkowstwa w MKZP: 67 (głównie gminy)
Kwota wycofanych wkładów (rezygnacja): 104 122 zł
Liczba przyznanych pożyczek: 146
Kwota przyznanych pożyczek: 1 268 780 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 6
Kwota przyznanych zapomóg: 3 300 zł


Decyzje Zarządu MKZP - luty 2018:

(dotyczy wniosków ze stycznia i lutego 2018)


Liczba nowoprzyjętych członków MKZP: 13

Liczba rezygnacji z członkowstwa w MKZP: 48 (głównie gminy)
Kwota wycofanych wkładów (rezygnacja): 180 627,08 zł
Liczba przyznanych pożyczek: 70
Kwota przyznanych pożyczek: 657 500 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 8
Kwota przyznanych zapomóg: 4 500 zł


Decyzje Zarządu MKZP - styczeń 2018:

(dotyczy wniosków z grudnia 2017 i stycznia 2018)


Liczba nowoprzyjętych członków MKZP: 15

Liczba rezygnacji z członkowstwa w MKZP: 109 (głównie gminy)
Kwota wycofanych wkładów (rezygnacja): 317 401,00 zł
Liczba przyznanych pożyczek: 79
Kwota przyznanych pożyczek: 725 350 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 6
Kwota przyznanych zapomóg: 2 700 zł