Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty w Białymstoku im. G. K. Chestertona
Przydział placówek MKZP do referentów
Pani telefon: 85 744 71 54
e-mail:
Obsługiwane placówki:
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 12 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 15 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 19 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 21 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 28 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 34 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 37 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 43 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 44 w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum Nr 7 w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum Nr 9 w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum Nr 13 w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum Nr 16 w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 1 w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 2 w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 3 w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 6 w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 8 w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 9 w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 11 w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 12 w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 15 w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w B-stoku
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 w B-stoku
Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w B-stoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego
Pani Beata Grygorczuk telefon: 85 744 71 54
e-mail: grygorczuk@mkzp.pl
Obsługiwane placówki:
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 10 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 12 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 20 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 21 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 22 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 23 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 25 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 26 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 27 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 28 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 29 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 30 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 32 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 35 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 40 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 41 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 42 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 43 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 44 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 45 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 46 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 47 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 48 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 49 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 50 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 51 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 52 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 53 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 55 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 56 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 58 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 64 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 65 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 68 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 71 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 73 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 76 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 77 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 79 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 80 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 81 w Białymstoku
Przedszkole Samorządowe Nr 82 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 50 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 51 w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 4 w Białymstoku
Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku
Bursa Szkolna w Białymstoku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku
Zbiorcza - Zabłudów
Gimnazjum Wasilków
Szkoła Podstawowa Wasilków
Przedszkole Wasilków
Zbiorcza - Dobrzyniewo
Gimnazjum Czarna Białostocka
Przedszkole Czarna Białostocka
Pani Helena Jakubowicz telefon: 85 744 71 54
e-mail: jakubowicz@mkzp.pl
Obsługiwane placówki:
Szkoła Podstawowa Nr 47 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 49 w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
VIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
Zespół Szkół Nr 17 w Białymstoku
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku
Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 w Białymstoku
Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku
Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Białymstoku
Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku
Schronisko Młodzieżowe w Białymstoku
Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Białymstoku
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka" w Białymstoku
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Moje Miejsce" w Białymstoku
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem
Zespół Szkół w Juchnowcu
Przedszkole w Kleosinie
Zespół Obsługi Szkół w Choroszczy
Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
Zespół Szkół w Michałowie
Gminny Zespół Szkół w Michałowie
Gminne Przedszkole w Michałowie
Zespół Szkół w Gródku
Przedszkole w Gródku
Zespół Szkół w Supraślu
Liceum Plastyczne w Supraślu
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu
Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bukowisko" w Supraślu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach
Zespół Szkół w Sobolewie
Inni pracownicy
Dom Dziecka w Supraślu
Centrum Edukacji w Supraślu