Informacje finansowe

Szacunkowy stan majątku MKZP:Decyzje Zarządu MKZP - grudzień 2018:

(dotyczy wniosków z listopada i grudnia 2018)


Liczba nowoprzyjętych członków MKZP: 9

Liczba rezygnacji z członkowstwa w MKZP: 21
Kwota wycofanych wkładów (rezygnacja): 86 462 zł
Liczba przyznanych pożyczek: 95
Kwota przyznanych pożyczek: 829 070 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 21
Kwota przyznanych zapomóg: 12 100 złARCHIWUM FINANSOWE ROKU 2017


Bilans 2017 roku - stan na 31 grudnia 2017 r.


Liczba członków MKZP: 4 319

Liczba placówek zrzeszonych w MKZP: 138
Liczba przyznanych pożyczek: 1 371
Kwota przyznanych pożyczek: 10 172 460 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 110
Kwota przyznanych zapomóg: 73 500 zł
Stan finansów: 16 911 501 zł i 14 gr

Dane statystyczne:


Średnia liczba członków MKZP na placówkę: 31 osób

Najliczniejsze grono członków MKZP z jednej placówki: 102 osoby
Najskromniejsze grono członków MKZP z jednej placówki: 1 osoba
Średni wkład członkowski: 3 890 zł i 65 gr
Średni "dług" członkowski: 2 194 zł i 70 gr
Średnia liczba pożyczek w miesiącu: 114
Średnia wysokość pożyczki: 7 419 zł i 74 gr
Średnia liczba zapomóg w miesiącu: 9
Średnia wysokość zapomogi: 668 zł i 18 gr