Informacje finansowe

Szacunkowy stan majątku MKZP:Decyzje Zarządu MKZP - luty 2019:

(dotyczy wniosków ze stycznia i lutego 2019)


Liczba nowoprzyjętych członków MKZP: 21

Liczba rezygnacji z członkowstwa w MKZP: 30
Kwota wycofanych wkładów (rezygnacja): 106 495 zł
Liczba przyznanych pożyczek: 68
Kwota przyznanych pożyczek: 613 100 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 4
Kwota przyznanych zapomóg: 2 100 zł


Decyzje Zarządu MKZP - styczeń 2019:

(dotyczy wniosków z grudnia 2018 i stycznia 2019)


Liczba nowoprzyjętych członków MKZP: 10

Liczba rezygnacji z członkowstwa w MKZP: 24
Kwota wycofanych wkładów (rezygnacja): 122 468 zł
Liczba przyznanych pożyczek: 70
Kwota przyznanych pożyczek: 654 150 zł
Liczba przyznanych zapomóg: 9
Kwota przyznanych zapomóg: 4 400 zł