Pliki do pobrania
Statut MKZP W tym miejscu masz możliwość pobrania Statutu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej POBIERZ
Regulamin Funduszu Zapomogowego Regulamin Funduszu Zapomogowego - w formacie .pdf POBIERZ
Tabela maksymalnych kwot pożyczki Tabela maksymalnych kwot pożyczki - w formacie .pdf POBIERZ
UWAGA!!!
W przypadku wypełniania Wniosku o pożyczkę, Deklaracji przystąpienia do MKZP lub Wniosku o skreślenie z listy członków przyjmowane będą tylko formularze wydrukowane na jednej kartce - obustronnie (format A5). Prosimy uwzględnić ustawienia wydruku właściwe dla Państwa drukarki!

W przypadku składania Deklaracji przystąpienia do MKZP prosimy pamiętać o złożeniu również Oświadczenia osoby uprawnionej!Wniosek o pożyczkę Formularz wniosku o pożyczkę z MKZP - w formacie A4 (wersja podwójna) do wypełniania ręcznego lub elektronicznego POBIERZ
Deklaracja przystąpienia do MKZP Formularz deklaracji przystąpienia do MKZP - w formacie A4 (wersja wraz z deklaracją osobu uprawnionej) do wypełniania ręcznego lub elektronicznego POBIERZ
Oświadczenie osoby uprawnionej Fromularz oświadczenia osoby uprawnionej - w formacie A4 (wersja podwójna) do wypełniania ręcznego lub elektronicznego POBIERZ
UWAGA!!!
Prosimy o wypełnianie wszystkich pól w poszczególnych dokumentach. W przypadku składania wniosku w ramach posiadanego wkładu nie ma potrzeby wskazywania poręczycieli/żyrantów - wystarczy zaznaczyć właściwe pole znakiem "X". W przypadku indywidualnej spłaty pożyczki (z pominięciem zakładu pracy) w tytule przelewu należy odpowiednio wskazać kogo spłata dotyczy - Nazwisko i imię, Placówka oraz "rata pożyczki" lub "całkowita spłata pożyczki".Wniosek o aktualizację danych Fromularz wniosku o aktualizację danych - w formacie .pdf POBIERZ
Wniosek o skreślenie z listy członków Formularz wniosku o skreślenie z listy członków MKZP - w formacie A4 (wersja podwójna) do wypełniania ręcznego lub elektronicznego POBIERZ
UWAGA!!!
W przypadku wypełniania Wniosku o pożyczkę, Deklaracji przystąpienia do MKZP lub Wniosku o skreślenie z listy członków przyjmowane będą tylko formularze wydrukowane na jednej kartce - obustronnie (format A5). Prosimy uwzględnić ustawienia wydruku właściwe dla Państwa drukarki!

Hymn MKZP Muzyka: John Hughes
Słowa: Gabriel Rogowski


Ideały tak szlachetne przyświecały twórcy Kas,
w koleżeństwie i braterstwie do dziś trwają w każdym z nas.

Ref.: Kiedy znajdziesz się w potrzebie, ślepy los nie sprzyja Ci,
Przyjdź do Kasy, tu dla Ciebie zawsze są otwarte drzwi.

W Białymstoku od lat wielu łączy nas oświaty moc,
Jak oddani przyjaciele trwamy wespół dzień i noc.

Ref.:
Kiedy znajdziesz się w potrzebie...

Wspólny cel i wspólne dobro pielęgnujmy niczym kwiat,
Łatwo zmieniać ideały - my pragniemy zmieniać świat.

Ref.:
Kiedy znajdziesz się w potrzebie...