Zarząd i Komisja Rewizyjna MKZP

Działamy PRO BONO

Zgodnie z zapisami Art. 19. Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021 roku
Członkowie organów KZP nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykonywanych czynności.
Wcześniej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 roku, podobny zapis znajdował się w § 16
Członkowie organów PKZP wykonują swoje czynności społecznie.

Prosimy o tym pamiętać!


Przewodniczący Zarządu

gabriel rogowski
Nazwisko i imię: ROGOWSKI Gabriel
Placówka macierzysta: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku
Nr telefonu: 504 495 217
E-mail: zarzad@mkzp.pl
W Zarządzie od: 07.11.2014 r., Przewodniczący od: 10.03.2015 r.

O sobie: żonaty, troje dzieci
Zainteresowania: koszykówka, krwiodawstwo, literatura (G.K. Chesterton, C.S. Lewis)


Wiceprzewodniczący Zarządu

Nazwisko i imię: WASILEWSKI Andrzej
Placówka macierzysta: Szkoła Podstawowa Nr 51 w Białymstoku
E-mail: zarzad@mkzp.pl
W Zarządzie od: 10.03.2015 r.


Sekretarz Zarządu

Nazwisko i imię: SYCEWICZ Maria
Placówka macierzysta: oświatowe grono Emerytów
E-mail: zarzad@mkzp.pl
W Zarządzie od: 17.03.2011 r.


Skarbnik Zarządu

Nazwisko i imię: OKUŁOWICZ Danuta
Placówka macierzysta: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Białymstoku
E-mail: zarzad@mkzp.pl
W Zarządzie od: 10.03.2015 r.

Członek Zarządu

Nazwisko i imię: GOŁASZEWSKA Małgorzata
Placówka macierzysta: Przedszkole Samorządowe nr 14 w Białymstoku
E-mail: zarzad@mkzp.pl
W Zarządzie od: 15.11.2022 r.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Nazwisko i imię: KONIECZNY Mariusz
Placówka macierzysta: Szkoła Podstawowa Nr 46 w Białymstoku
E-mail: zarzad@mkzp.pl
W Komisji Rewizyjnej od: 15.03.2016 r.


Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Nazwisko i imię: MĄDRY Bożena
Placówka macierzysta: Przedszkole Samorządowe nr 2 w Białymstoku
E-mail: zarzad@mkzp.pl
W Komisji Rewizyjnej od: 16.03.2022 r.

Członek Komisji Rewizyjnej

Nazwisko i imię: BIELENIA Grażyna
Placówka macierzysta: Przedszkole Samorządowe nr 10 w Białymstoku
E-mail: zarzad@mkzp.pl
W Komisji Rewizyjnej od: 21.03.2023 r.