Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Oświaty w Białymstoku
Statut
Więcej...
Archiwum
Więcej...
Finanse
Więcej...
Pożyczka
Więcej...

-----> Aktualne informacje <-----
Wielkanoc

Zarząd spotka się w marcu

Szanowni Państwo, Zarząd spotka się w dniu 14 marca 2023 roku na swoim comiesięcznym posiedzeniu. Głównym punktem programu będą oczywiście decyzje związane z przyznaniem pożyczek oraz zapomóg. Nie zapomnimy też o ustaleniach związanych z organizacją - już 21 marca b.r. - Walnego Zebrania Delegatów. Dziękujemy wszystkim placówkom, które w odpowiedzi na apel Zarządu przekazały nam dane swoich Delegatów.
Komisja Rewizyjna w MKZP czuwa nad prawidłowością realizacji zadań przez Zarząd. Wierzymy, że nasi członkowie doceniają transparentność i dostęp do wszelkich informacji - jak choćby comiesięczne decyzje finansowe, które można znaleźć niezmiennie w zakładce FINANSE

Walne Zebranie Delegatów!

Szanowni Państwo! Rok 2023 jest rokiem wyborczym - kończy się kadencja obecnego Zarządu i myszimy wybrać nowych przestawicieli Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Oświaty w Białymstoku. Wybory odbędą się już 21 marca 2023 roku w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14.
Przypominamy, że w związku z liczebnością członków Kasy - a jest ich blisko 3400 - nie mamy możliwości spotkania ze wszystkimi członkami. Spotkamy się jak zwykle z Delegatami, których liczba może przekraczać 130 osób. Tym samym Zarząd dziękuje wszystkim placówkom, które stanęły na wysokości zadania i wytypowały przedstawiciela na WZD, a pozostałych prosimy o możliwie szybkie wskazanie Reprezentanta.
Zarząd spotka się w Walentynki

Szanowni Państwo, przykro nam czasami, że nasi członkowie ne znają adresu internetowego naszej Kasy. Niejednokrotnie zdarza się nam słyszeć z całej Polski głosy "zazdrości", że mamy taki fantastyczny serwis internetowy. Coż, robimy co możemy, żeby propagować wiedzę o naszej MKZP. Najbliższe posiedzenie Zarządu będzie miało miejsce 14 lutego 2023 roku. Jak zwykle pochylimy się nad Państwa wnioskami.
Warto wspomnieć, że już w marcu br. odbędzie się Walne Zebranie Delegatów połączone z wyborem własz na nowa kadencję. Szczegóły dotrą do Państwa niebawem.
Jak zwykle prezentujemy zbiorcze dane finansowe za styczń 2023 roku i niezmiennie pod adresem: FINANSE - polecamy lekturę..

Pierwsze posiedzenie w Nowym Roku!

Zarząd MKZP już jutro - tj. 17 stycznia 2023 roku spotka się po raz pierwszy w Nowym Roku 2023. Jak już niektórzy z Państwa zdążyli zauważyć, powoli podsumowujemy miniony rok budżetowy. Do placówek dotarły informacje o stanie wkładów i załużeń naszych członków za rok 2022. Przypominamy, że każdy nasz członek może samodzielnie śledzić stan własnych wkładów i zobowiązań poprzez konto członkowskie online. Widzimy, że spore grono osób wybiera właśnie takie rozwiązanie. Dziękujemy ze wszelkie sugestie i uwagi, przy czym prosimy o więcej...
Sprawozdanie finansowe za grudzień 2022 roku (oraz wszystkie pozostałe miesiące minionego roku) jest dostępne w zakładce FINANSE - zachęcamy do lektury.
Dziękujemy!!!

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Oświaty w Białymstoku, ale zapewne również wszystkich członków MKZP, pragnę przekazać serdeczne podziękowania na ręce p. Teresy Klemensowicz, która przez ponad 7 lat była członkiem Zarządu MKZP. Plany życiowe związane z emeryturą i rodziną znacznie utrudniały pani Teresie udział w spotkaniach Zarządu. Dlatego postanowiła zrezygnować z zaszczytnego stanowiska. Życzymy spełnienia życiowych planów i wszystkiego co najlepsze.

Wakat na stanowisku członka Zarządu został uzupełniony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów. Więcej informacji na temt temat już wkrótce...


Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów

Zarząd MKZP składa podziękowania wszystkim Delegatom, którzy wzięli udział w Walnym Zebraniu Delegatów MKZP w dniu 15 listopada 2022 roku. Dziękujemy za owocne obrady oraz przyjęcie nowego Statutu MKZP. Informujemy, że Przewodniczący Zarządu MKZP już 17 listopada 2022 roku odwiedził siedzibę Głównego Urzędu Statystycznego w Białymstoku dopełniając zapisów Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021 r. Okazało się, że łatwiej uzyskać nr REGON poprzez osobiste stawiennictwo (choć wszystko było już gotowe w wersji elektronicznej). Tym samym MKZP posługuje się już od piątku nr REGON - 523703320!
w zakładce DO POBRANIA znajdują się aktualne druki wszystkich wniosków i oświadczeń. Prosimy o zaktualizowanie swojej dokumentacji przez wszystkie placówki zrzeszone w MKZP.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów

Zarząd MKZP informuje, iż dnia 15 listopada 2022 roku (wtorek) o godzinie 13:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów. Dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły, spotkamy się w Zespole Szkół Mechanicznych CKP nr 2 i. Św. Józefa w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14 (aula I piętro). Zebranie będzie dotyczyło zmiany statutu, polegającej na zastosowaniu regulacji Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021 roku. Stosowne pisma z zaproszeniem dla delegatów trafią do placówek. Liczymy na wysoką frekwencję.

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Oświaty w Białymstoku, pragnę przekazać na Państwa ręce serdeczne podziękowania za zaangażowanie, wysiłek i poświęcenie, które kształtują piękne postawy i przyczyniają się do rozwoju dzieci i młodzieży.
Nigdy dość słów, aby wyrazić wdzięczność na jaką zasługują pracownicy oświaty, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi. Pamiętamy również o emerytach, którzy poświęcali się pracy w białostockiej oświacie.

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć.” - Janusz Korczak

Ten szczególny dzień to nasze wspólne święto. Dziękujemy, że możemy być razem i tworzyć oświatową rodzinę.


Posiedzenie Zarządu w sierpniu

Szanowni Państwo, informujemy, iż posiedzenie Zarządu w sierpniu odbyło się 17.08. Mamy nadzieję, że podjęte przez Zarząd MKZP decyzje są zbieżne z Państwa oczekiwaniami. Trwa ustalanie daty wrześniowego posiedzenia Zarządu, przy czym będzie to prawdopodobnie II lub III tydzień tego miesiąca.
Opublikowaliśmy sprawozdania finansowe z lipca i sierpnia, dostępne jak zwykle w zakładce FINANSE - zachęcamy do lektury.


Posiedzenie Zarządu w lipcu

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że udaje się Wam wypoczywać na wakacjach. Zarząd pozostaje w gotowości i przygotowuje się do posiedzenia zaplanowanego na 18 lipca. Mamy nadzieję, że doceniacie Państwo nasz wysiłek i poświęcenie, choć upały nam już tak bardzo nie doskwierają, a liczyć się trzeba raczej z intensywnymi opadami deszczu - czego nie życzymy wypoczywającym...
Pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html jak zwykle można znaleźć sprawozdanie finansowe z czerwca 2022 r. - zachęcamy do lektury.


Wakacje na horyzoncie

Drodzy Członkowie MKZP! Przewodniczący Zarządu serdecznie dziękuje wszystkim członkom naszej Kasy, którzy wzięli udział w ankiecie mającej na celu zebranie szeregu istotnych z punktu widzenia Zzraądu MKZP (i nie tylko informacji). Podziękowania należą się w szczególności tym członkom Kasy, którzy zdecydowali się wyrazić swoje oczekiwania odnośnie zapisów statutowych - mamy nadzieję, że będziecie Państwo mogli niebawem cieszyć się nowym, przemyślanym i rozsądnym statutem. Pamiętajcie Państwo, że MKZP jest dobrem wspólnym każdego z członków, a Zarząd stoi tylko (i aż) na straży przyjętych zasad i regulacji. Mamy nadzieję, że wywiązujemy się z tej funkcji rzetelnie i zadowalająco.
Zachęcamy do lektury sprawozdania finansowego, jak co miesiąc, które jest dostępne pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.
U progu wakacji życzymy wszystkim udanego wypoczynku, pogody ducha (i nie tylko) oraz kumulowania energii na nowy rok szkolny.


Posiedzenie Zarządu w maju

Szanowni Państwo, nieustannie zachęcamy do śledzenia informacji związanych z funkcjonowaniem naszej Kasy. Równolegle do stromny internetowej prowadzony jest - w nieco luźniejszej formie - również profil FB. Nasze pożyczki nie są oprocentowane, więc nie musicie się Państwo obawiać wzrostu raty :)
Pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html znajdują się informacje finansowe dotyczące kwietnia b.r. Zachęcamy do obejrzenia decyzji Zarządu i kondycji naszej MKZP.


Posiedzenie Zarządu - jeszcze przed Wielkanocą

Szanowni Państwo, zachęcamy do śledzenia rozliczeń finasowych za miesiąc marzec, dostępnych pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.

Wszystkim Delegatom, którzy wzięli udział w Walnym Zebraniu dnia 16 marca 2022 roku serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że Państwo odpowiadacie na prośby Zarządu i uczestniczycie aktywnie w życiu naszej Kasy. Mamy nadzieję, że wprowadzane regulacje pozwalają wszystkim członkom naszej MKZP lepiej planować swoją przyszłość. Zapewniamy, że Zarząd dokłada wszelkich starań aby znajdować jak najlepsze rozwiązania i stawia czoła pojawiającym się wyzwaniom. Z końcem marca b.r. udało nam nie np. zainicjować współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku; który to bank potraktował nas poważnie (co w zasadzie nie zdarza się za często). Liczymy na owoce tej współpracy w niedalekiej przyszłości.


Decyzje Walnego Zebrania Delegatów

Walne Zebranie Delegatów na spotkaniu online w dniu 16 marca 2022 roku podjęło m.in. uchwałę o nowej maksymalnej kwocie pożyczki - na poziomie 30 000 zł (do tej pory była to kwota 21 000 zł). Zmianie ulega również wysokość wpisowego oraz minimalnego miesięcznego wkładu członkowskiego (dla nowych członków) - obie kwoty ustalone na poziomie 50 zł. Przy składaniu wnoiosku o pożyczkę warto opierać się na załączonej poniżej tabeli (3-krtoność wkładu i nie więćej niż 30 000 zł):

Zgromadzony wkładMaksymalna kwota pożyczkiMaksymalna ilość rat
200 zł600 zł24
500 zł1500 zł24
1000 zł3000 zł24
1500 zł4500 zł24
2000 zł6000 zł24
3000 zł9000 zł24
4000 zł12000 zł30
5000 zł15000 zł30
6000 zł18000 zł30
7500 zł22500 zł30
8000 zł24000 zł30
9000 zł27000 zł30
10000 zł30000 zł30


Posiedzenie Zarządu już 15 marca

Szanowni Państwo, jak można zauważyć na grafice powyżej oraz na naszym profilu FB, 16 marca 2022 roku spotkamy się z Delegatami z Państwa placówek na Walnym Zebraniu Delegatów - w formie online. Do przedyskutowania mamy szereg spraw związanych z bieżącą działalnością naszej MKZP. Zaproponujemy m.in. podniesienie maksymalnej kwoty pożyczki oraz zarys projektu nowego statutu (co wynika z pojawienia się w ubiegłym roku Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Zachęcamy do śledzenia podusmowania decyzji Zarządu związanych z bieżącą działalnością Kasy, za luty b.r. www.mkzp.pl/finanse.html.


Lutowe posiedzenie Zarządu MKZP

Drodzy Państwo, już jutro, tj. 15 lutego b.r. Zarząd spotyka się na comiesięcznym spotkaniu. Omówimy bieżące sprawy MKZP oraz rozpatrzymy złożone przez Państwa wnioski. Zgodnie z informacją przekazywaną na stronie internetowej w dniu jutrzejszym i kolejnym (16.02) powinny trafić do Państwa przelewy. Zachęcamy do lektury comiesięcznych sprawozdań finansowych dostępnych niezmiennie pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Spotkanie online

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek 14 lutego w godz. 17:15-18:45 na platformie Microsoft Teams. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na nasz profil FB.

Link do spotkania można otrzymać pisząc e-mail na adres: zarzad@mkzp.pl. Serdecznie zapraszamy!


Zarząd spotyka się w nowym roku

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że będziecie z nami w 2022 roku. Dziękujemy za zaufanie i wspólne działania na rzecz rozwoju MKZP. Wierzymy, że w końcu drgnie coś w sektorze bankowym (jeśli chodzi o depozyty) i będzie nam dane skutecznie "odbudowywać" fundusz reserwowy. Największym wyzwaniem w tym roku będzie stworzenie nowego statutu, który musi dopasować regulacje do Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Mimo nieustającego zapału i zaangażowania, nie jest to sprawa prosta (zajrzyjcie Państwo do Ustawy)...
Póki co zachęcamy do oglądania sprawozdanie finansowego za grudzień'21 zakładka FINANSE: www.mkzp.pl/finanse.html.


Wesołych Świąt
Zarząd spotyka się w grudniu

Już w najbliższy wtorek (14 grudnia 2021 r.) Zarząd spotka się po raz ostatni w tym roku na comiesięcznym podziedzeniu. Wiemy już, że sporo przed nami pracy związanej z rozpatrzeniem wniosków o pożyczki i zapomogi. Trwają również wytężone prace nad wprowadzeniem w życie zapisów Ustawy o kasach zapomogo-pożyczkowych zmierzające do stworzenia nowego statutu MKZP. Kontrowersyjne zapisy niosące "nowe" (ale czy na pewno niezbędne) regulacje są przedmiotem polemiki i dyskusji na poziomie biura i Zarządu MKZP. Mamy nadzieję, że przewidziany przez legislatorów czas 18 miesięcy przewidzianych na dostosowanie zapisów statutowych pozwoli na rozsądne wdrożenie nowych regulacji. Do tego jeszcze daleka droga... Nie zakłóca to jednak w żaden sposób bieżącego funkcjonowania Kasy. Zachęcamy do zapoznania się z decyzjami finansowymi w listopadzie 2021 r. - jak zwykle w zakładce FINANSE: www.mkzp.pl/finanse.html.


Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Za nami MIESIĄC OSZCZĘDZANIA. Jak zwykle w tym okresie obserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie przystąpieniem do grona członków naszej MKZP. Przypominamy, że zapisać się do nas może każdy pracownik placówki oświatowej znajdującej się w obrębie Miasta Białystok. Zachęcamy do przeglądania sprawozdań finansowych związanych z decyzjami Zarządu w przedmiocie przyjmowania nowych członków, rozliczenia i wypłat środków członkom występującym z MKZP, polityką pożyczkową i zapomogową. Sprawozdanie za październik jest już dostępne pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Przenosiny biura MKZP!

Szanowni Panstwo! Informujemy, że ze względów od nas niezależnych (jesteśmy jedynie najemcą, a nie właścicielem lokali w budynku) biuro MKZP zostało przeniesione o kilka pomieszczeń w głąb korytarza - na tym samym piętrze. Kasa nie poniosła z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Firma zarządzająca budynkiem (DEKOM) w porozumieniu z Kancelarią Adwokacką (która zajęła pomieszczenia MKZP) zapewniła Kasie przeniesienie bez dodatkowych kosztów (pomieszczenia zostały dodatkowo wyremontowane i wyposażone również w dodatkowe meble).
Liczymy, że nowa siedziba Kasy przypadnie Państwu do gustu!


Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Dołączając się do licznych życzeń, które w dniu dzisiejszym płyną do Państwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej, występując w imieniu Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku, pragnę życzyć Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przynosiła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość. Pragnę podziękować zarówno za wsparcie działań Kasy jak i za oddanie oraz poświęcenie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów.

„Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości”.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.


Posiedzenie Zarządu w październiku

Drodzy Członkowie Kasy, już jutro (tj. 13 października 2021 r.) Zarząd spotka się na 10 w tym roku posiedzeniu w celu rozpatrzenia bieżących spraw Kasy. W najbliższym czasie czekają nas zmiany organizacyjne - zmiana Statutu, przeniesienie biura MKZP (kilka pomieszczeń dalej). Już dziś zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów. Mamy oczywiście nadzieję, że uda się to wszystko przeprowadzić możliwie płynnie i szybko.
Przypominamy, że trwa akcja MIESIĄC OSZCZĘDZANIA - szczegóły znajdziecie Państwo na naszym profilu Facebook'owym.
Jeśli chodzi o finanse Kasy to wszystko pozostaje bez zmian (być może zmiana stóp procentowych uruchomi wreszcie tak długo oczekiwaną możliwość zakładania depozytów terminowych; póki co nic się nie dzieje w tym temacie). Zachęcamy do zapoznania się z decyzjami finansowymi Zarządu MKZP we wrześniu: finanse.html.


Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Szanowni Państwo, w dniu 10 września 2021 roku Prezydent A. Duda podpisał Ustawę o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Przypominamy, że tym samym do historii przechodzi Rozporządzenie z 1992 roku, na podstawie którego do tej pory funkcjonowaliśmy. Zachęcamy do zapoznania się z Ustawą, która dostępna jest w Dzienniku Urzędowym pod pozycją 1666.

Już w najbliższą środę, Zarząd odbędzie pierwsze w nowym roku szkolnym posiedzenie. Rozpatrzone zostaną złożone przez Państwa wnioski i przedyskutowane bieżące sprawy MKZP.

Zachęcamy do analiz sprawozdań finanowych dostępnych na podstronie: finanse.html.


Zarząd spotyka się w sierpniu

Szanowni Państwo, jak co miesiąc Zarząd spotka się we środę 11 sierpnia, aby podjąć decyzje związane z przyznaniem pożyczek, przyjęciem nowych członków i skreśleniem z listy osób, które taką wolę wyrażają. 23 lipca b.r. Sejm podjął decyzję o przyjęciu Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Dokument ten skierowany został do Senatu i dnia 6 sierpnia odbyło się głosowanie nad przyjęciem "Konstytuacji KZP". Warto nadmienić, że do projektu Ustawy w sierpniu roku 2020 swoje uwagi zgłaszał Przewodniczący Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku - pan Gabriel Rogowski. Niestety tylko część uwag zostało przyjętych i znalazło swoje miejsce w Ustawie (ale dobre i to). Niebawem ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta RP, wówczas będziemy mieć określony czas na dostosowanie statutu do zapisów nowej ustawy.

Pod adresem: finanse.html znajduje się już tradycyjnie sprawozdanie finansowe z lipca. Zachęcamy do oglądania.
Wakacje, upały, decyzje...

Drodzy Członkowie MKZP. Rozpoczęliśmy wakacje. Przed nami okres urlopów i załużonego wypoczynku. Wszystkim pracownikom oświaty białostockiej (i nie tylko), życzymy udanych wyjazdów i bezpiecznych powrotów. Zapewniamy o nieustającym zaangażowaniu w sprawy Kasy oraz gotowości do realizacji postanowień statutowych. Pamiętajcie Państwo, że wszyscy razem tworzymy tę wyjątkową społeczność, która "żyje" dzięki "potrzebie serca i portfela". Czekamy na wskazówki, segestie, opinie czego jeszcze oczekujecie Państwo od MKZP - co można poprawić lub skutecznie ulepszyć. Wiecie Państwo przecież jak nas znaleźć...
Decyzje Zarządu z czerwca 2021 roku można oglądać pod adresem: finanse.html.
Ostatnie posiedzenie przed wakacjami...

Szanowni Państwo, chcielibyśmy gorąco podziękować za Państwa wczorajszą obecność na spotkaniu online. Dziękujemy za słowa wsparcia i życzliwości (szczególnie Pani Annie J.). Dzisiejsze posiedzenie Zarządu będzie ostatnim przed wakacjami. Rozpatrzymy przeszło 100 wniosków o pożyczki. Zarząd spotka się również w lipcu i sierpniu, tak aby niezakłócenie realizować postanowienia Statutu. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo wypoczywać aktywnie i bezpiecznie.
Sprawozdanie finansowe za miesiąc maj znajduje się w odpowiedniej zakładce finanse: finanse.html.


Kolejne spotkanie online

Szanowni Państwo, do wyszystkich członków MKZP którzy podali adresy mailowe do kontaktu dotarła informacja o możliwości wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu z Przewodniczącym Zarządu MKZP p. Gabrielem Rogowskim. Zainteresowane osoby otrzymają link do spotkania organizowanego na platformie MS Teams. Jeśli i Państwo chcecie wziąć udział w spotkaniu, a nie otrzymaliście linka wystarczy przesłać do nas prośbę drogą mailową. Więcej szczegółów na naszym profilu FB: zaproszenie na spotkanie online


Po spotkaniu i przed Zarządem...

W dniu wczorajszym w godzinach wieczornych odbyło się spotkanie online, na które zaproszeni byli mailowo wszyscy członkowie Kasy (do których kontakt mamy). W imieniu Przewodniczącego Zarządu MKZP - pana Gabriela Rogowskiego - serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w spotkaniu. Mamy nadzieję, że taka forma kontaktu przyczyni się do wzajemnego zrozumienia i życzliwości. Miło jest nam słyszeć od Państwa ciepłe słowa pochwały i podziwu dla działań zmierzających do poprawy i transparentności działania Kasy.
Już dziś kolejne posiedzenie Zarządu gdzie rozpatrzymy Państwa wnioski o pożyczki i podania o zapomogi.
Sprawozdanie finansowe z kwietnia (i miesięcy wcześniejszych) jak zwykle pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html
Decyzje Walnego Zebrania Delegatów

Walne Zebranie Delegatów na spotniu w dniu 17 marca 2021 roku podjęło szereg uchwał, z czego najistotniejszą decyzją jest ustalenie nowej maksymalnej kwoty pożyczki - została ona ustalona na poziomie 21 000 zł (do tej pory była to kwota 15 000 zł). Mamy nadzieję, że zmiana ta pozwoli Państwu korzystać z pożyczek w lepszy sposób. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą tabelą:

Zgromadzony wkładMaksymalna kwota pożyczkiMaksymalna ilość rat
200 zł600 zł25
300 zł900 zł25
400 zł1200 zł25
500 zł1500 zł25
600 zł1800 zł25
700 zł2100 zł25
800 zł2400 zł25
900 zł2700 zł25
1000 zł3000 zł25
1100 zł3300 zł25
1200 zł3600 zł25
1300 zł3900 zł25
1400 zł4200 zł25
1500 zł4500 zł25
1600 zł4800 zł25
1700 zł5100 zł25
1800 zł5400 zł25
1900 zł5700 zł25
2000 zł6000 zł25
2100 zł6300 zł25
2200 zł6600 zł25
2300 zł6900 zł25
2400 zł7200 zł25
2500 zł7500 zł25
2600 zł7800 zł30
2700 zł8100 zł30
2800 zł8400 zł30
2900 zł8700 zł30
3000 zł9000 zł30
3100 zł9300 zł30
3200 zł9600 zł30
3300 zł9900 zł30
3400 zł10200 zł30
3500 zł10500 zł30
3600 zł10800 zł30
3700 zł11100 zł30
3800 zł11400 zł30
3900 zł11700 zł30
4000 zł12000 zł30
4100 zł12300 zł30
4200 zł12600 zł30
4300 zł12900 zł30
4400 zł13200 zł30
4500 zł13500 zł30
4600 zł13800 zł30
4700 zł14100 zł30
4800 zł14400 zł30
4900 zł14700 zł30
5000 zł15000 zł30
5100 zł15300 zł30
5200 zł15600 zł30
5300 zł15900 zł30
5400 zł16200 zł30
5500 zł16500 zł30
5600 zł16800 zł30
5700 zł17100 zł30
5800 zł17400 zł30
5900 zł17700 zł30
6000 zł18000 zł30
6100 zł18300 zł30
6200 zł18600 zł30
6300 zł18900 zł30
6400 zł19200 zł30
6500 zł19500 zł30
6600 zł19800 zł30
6700 zł20100 zł30
6800 zł20400 zł30
6900 zł20700 zł30
7000 zł21000 zł30Z okazji Dnia Kobiet...

Serdeczne życzenia wszystkim Paniom składa męska część Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku!
Lutowe posiedzenie Zarządu

W dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenia Zarządu MKZP. Chcielibyśmy podziękować Państwu za liczny udział w spotkaniu z Przewodniczącym Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku w dniu 16 lutego 2021 roku. Wierzymy, że p. Gabriel Rogowski w przystępny i otwarty sposób wyjaśnił Państwa pytania i wąttpliwości. Zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach, o których będziemy ze stosownym wyprzedziem informować.
4 lutego 2021 roku jedna z ogólopolskich firm poprosiła Przewodniczącego Zarządu MKZP o udział w spotkaniu referencyjnym przed zakupem oprogramowania firmy CASCO; p. Rogowski ma nadzieję, że zachęcił zainteresowanych do korzystania z tego wciąż rozwijającego się środowiska dedykowanego dla kas zapomogowo-pożyczkowych.
Niebawem pojawi się na naszej stronie podsumowanie finansowe 2020 roku; póki co zachęcamy do śledzenia decyzji Zarządu MKZP ze stycznia 2021 roku pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html


Kolejny dyżur online w MKZP

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków MKZP do wzięcia udziału w spotkaniu z Przewodniczącym Zarządu MKZP - p. Gabrielem Rogowskim. Spotkanie odbędzie się dnia 16 lutego 2021 roku (wtorek) w godzinach 18:30-20:00. Będziecie mieć Państwo okazję wyjaśnić wszelkie wątpliwości i zadać konkretne pytania związane z funkcjonowaniem Kasy. Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać wiadomość mailową na adres: zarzad@mkzp.pl; w odpowiedzi dotrą do Państwa dane dostępowe. Liczymy na szeroki odzew z Państwa strony. Do zobaczenia!


Pierwsze posiedzenie Zarządu w roku 2021

Już dziś - tj. 13 stycznia 2021 roku - Zarząd spotka się na pierwszym swoim posiedzeniu w noworozpoczętym roku 2021. Liczymy, że nowy rok przyniesie wyłącznie zmiany na lepsze. Jak Państwo zdążyliście się pewnie zorientować Kasa funkcjonuje bez zakłóceń. Wyczuwamy obecny wśród naszych członków "stan podwyższonej gotowości" wynikający z niepewności tego co przyniesie przyszłość - o około 30 % zmalała ilość wniosków o pożyczki. Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań dotyczących funkcjonowania MKZP. Cieszy nas pozycja naszej Kasy na arenie ogólnopolskiej i zaufanie jakim Państwo darzycie naszą wiedzę w tematyce kas zapomogowo-pożyczkowych. Chętnie dzielimy się zdobytym doświadczeniem i uczestniczymy CZYNNIE w tworzeniu nowych regulacji prawnych - głos Przewodniczącego Zarządu MKZP - pana Gabriela Rogowskiego - został m.in. uwzględniony w zmianach do projektu ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych (i choć ewentualne zmiany nie są do końca satysfakcjonujące, to ważne, że projektodawcy pochylają się nad uwagami "czynnika społecznego"). Zachęcamy do analizy sprawozdania finansowego za grudzień 2020 roku, które jest dostępne pod stałym adresem: www.mkzp.pl/finanse.html


Spotkanie online z Przewodniczącym Zarządu MKZP

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków MKZP do udziału w spotkaniu online jakie zaplanowano na wtorek 12.01.2021 r. W trakcie spotkania będziecie Państwo mieć możliwość porozmawiać z Przewodniczącym Zarządu, który jest gotowy wyjaśnić wszelkie pytania bądź wątpliwości związane z funkcjonowaniem MKZP. Spotkanie zaplanowano z inicjatywy p. Gabriela Rogowskiego i mamy nadzieję, że tego typu spotkania na trwałe zagoszczą w działalności Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku.


Wesołych Świąt
Przed grudniowym posiedzeniem Zarządu

Szanowni Państwo, Zarząd pracuje bez zmian i już 16 grudnia spotka się na kolejnym posiedzeniu. Niezmiernie ciszy fakt odpowiedzi z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na pismo Przewodniczącego Zarządu MKZP pana Gabriela Rogowskiego - jeszcze z sierpnia 2020 r. - w którym poruszane były kwestie projektu Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Warte odnotowania jest pozytywne ustosunkowanie się projektodawcy do proponowanych przez Przewodniczącego uwag - być może więcej w tym przedmiocie przedstawimy w przyszłości. Cieszymy się, że Państwo staracie się funkcjonować "normalnie" i korzystacie z pożyczek. Sprawozdanie finansowe dotyczące listopada można oglądać pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html


Zarząd MKZP spotyka się w listopadzie...

W związku z narastającą falą zakażeń COVID-19 informujemy, że od dnia 9 listopada 2020 r. przechodzimy ponownie na pracę online. Wszystkie wnioski i deklaracje przyjmowane są bez zmian - korzystacie Państwo ze skrzynki podawczej. Dokładamy wszelkich starań, aby funkcjonować z poszanowaniem zdrowia naszych członków. Wciąż poszukujemy banku, który spełniałby nasze oczekiwania finansowe. Niestety, mimo starań i zaangażowania nie udało się do tej pory znaleźć atracyjnej oferty dedykowanej dla kas zapomogowo-pożyczkowych... Sprawozdanie finansowe za miesiąc październik można oglądać pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html

Dzień Edukacji Narodowej

W imieniu Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku, pragnę życzyć Państwu dużo zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w szlachetnej pracy pedagogicznej. Jak mówią słowa hymnu MKZP: „łatwo zmieniać ideały, my pragniemy zmieniać świat!” – wierzymy, że nigdy nie zabraknie Państwu siły i zapału do rozbudzania w sercach młodego pokolenia potrzeby poszukiwania wzorców; którymi dla swoich uczniów jesteście właśnie WY!

W tym niełatwym czasie, to właśnie Państwo – szeroko rozumiani pracownicy oświaty, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi – wykazujecie się odpowiedzialnością oraz poświęceniem, za jakie należą się Wam WIELKIE słowa PODZIĘKOWANIA. Niech ten codzienny trud przynosi oczekiwane i piękne owoce, a także przekłada się na liczne sukcesy osobiste, wychowawcze i zawodowe.

Październik Miesiącem Oszczędzania

Październik jest zwyczajowo w naszym kraju "Miesiącem Oszczędzania". Zachęcamy do zapisów do naszej MKZP w tym miesiącu - w łatwy sposób oszczędzacie Państwo kilkadziesiąt złotych już na starcie (w październiku nowi członkowie przyjmowani są do Kasy bez wpisowego). W obliczu kryzysów na różnych poziomach życia osobistego i zawodowego wywoływanych przez pandemię koronawirusa, wystarczy jedna decyzja, aby zapewnić sobie bezpieczniejszą przyszłość i bufor finansowy. MKZP w wolnym tłumaczeniu oznacza My Korzystamy Z Pożyczek - skorzystajcie i Państwo!
Jak zwykle pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html sprawozdanie za ubiegły miesiąc - tym razem wrzesień 2020 r.


Nowy rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo! Rozpoczęliśmy niedawno rok szkolny 2020/2021. Wszyscy wiemy, jakie komplikacje wprowadziła w nasze życie pandemia COVID-19. Wiele dziedzin życia zmieniło się nieodwracalnie, przy czym wszyscy oczuwamy i będziemy odczuwać skutki gospodarcze tych zdarzeń. Niezmiennie zachęcamy do wstępowania w szeregi członków MKZP - dla każdego znajdzie się miejsce! Zalety członkowstwa w Kasie może przedstawić bez trudu każdy nasz członek. Martwi nas (jako Zarząd) sytuacja sektora bankowego i trudności w postaci "zamrożenia" rynku finansowego. Kapitał członowski zgromadzony na Funduszu Oszczędnościowo-Pożyczkowym pozwala nam prowadzić niezachwianie działalność. Liczymy na to, że nowi członkowie będą mieli okazję korzystać z dobrodziejstw MKZP.
Nieodzownym elementem transparentnego funkjonowania Kasy są sprawozdania finansowe. Takie sprawozdanie z sierpnia 2020 r. możecie Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej, pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html


Zarząd obraduje w sierpniu

Drodzy Członkowie MKZP! Przyszłość potrafi być zaskakująca. Oto Rządowe Centrum Legislacyjne przygotowuje Ustawę o kasach zapomogowo-pożyczkowych - projekt datowany jest na 16 czerwca 2020 r. Szczęśliwym zrządzeniem losu Przewodniczący Zarządu zdążył wyrazić swoje stanowisko do zapisów Projektu - dosłownie w ostatniej chwili. Tak się składa, że temat nie był za bardzo nagłośniony medialnie, a uwzględniając panujący sezon urlopowy, datowane na 16.07-06.08.2020 r. konsultacje społeczne w sprawie w/w Ustawy mogłyby przejść zupełnie niezauważone. Głęboko wierzymy, że nasz głos w sprawie zapisów ustawy zostanie usłyszany...
Z dniem 29 lipca 2020 r. wieloletnia pracownica biura MKZP p. Helena Jakubowicz przeszła na zasłużoną emeryturę. Dziękujemy Pani Helenie za wszystkie lata, zaangażowanie w sprawy członków i sympatyków Kasy. Życzymy zdrowia i osobistej pomyślności na nowej drodze życia.
Jednocześnie witamy nowego pracownika p. Iwonę Romaniuk, która koncertowo przebrnęła przez "sito" konkursowe. Liczymy, że nasza współpraca będzie obfitowała w liczne obopólne sukcesy.
Przypominamy członkom o możliwości korzystania z nieoprocentowanych pożyczek i zapomóg.
Sprawozdanie finansowe za miesiąc lipiec znaleźć można pod niezmiennym adresem: www.mkzp.pl/finanse.html


Już wakacje - Zarząd jednak obraduje

Niedawno rozpoczęliśmy wakacje. Dziwny to czas, kiedy pandemia wciąż paraliżuje normalne funkcjonowanie. Zarząd wypełniając postanowienia statutowe spotyka się na comiesięcznym posiedzeniu już w najbliższy piątek - 10 lipca 2020 r. Z nadzieją wciąż patrzymy w przyszłość. Sektor bankowy nie jest od dawna naszym sprzymierzeńcem. Robimy co w naszej mocy abyście Państwo byli niezmiennie zadowoleni z przynależności do MKZP. Wybraliście nas jako swoich reprezentantów i prosimy Was abyście o tym pamiętali. Członkowie Zarząd to zwykli członkowie Kasy, którzy mają jedynie nieco więcej obowiązków... Zachęcamy do zapoznania się z decyzjami podjętymi przez Zarząd - już na posiedzeniu stacjonarnym - w czerwcu b.r. www.mkzp.pl/finanse.html


Już czerwiec...

Szanowni Państwo, powoli (podobnie jak społeczeństwo) wracamy do w miarę normalnego funkcjonowania. Cieszy nas, że wciąż jesteście Państwo z nami. Z okazji DNIA KSIĘGOWEGO wszystkim Paniom i Panom księgowym życzymy domykających się finansów i bilansów. Nasze finanse majowe się domykają: www.mkzp.pl/finanse.html


Praca zdalna!

Zgodnie z przekazywanymi informacjami pracujemy zdalnie - póki co do 26 kwietnia 2020 r. Nic nie stoi na przeszkodzie abyście Państwo składali wnioski o pożyczki i zapomogi w sposób tradycyjny - do skrzynki podawczej zainstalowanej na ścianie obok biura MKZP. Przypominam, że wciąż można kontaktować się z nami telefonicznie - Przewodniczący Zarządu pozostaje do Państwa dyspozycji pod nr tel. 504 495 217


Pomimo koronawirusa MKZP pracuje - zdalnie!

Szanowni Państwo. Nie trzeba chyba podkreślać, że koronawirus pokrzyżował szyki na wielu płaszczyznach funkcjonowania - w tym również MKZP. W świetle nowych restrykcji i zasad współpracy społecznej musimy podejmować kroki zmierzające do zapewnienia ciągłości działania z ograniczeniem kontaktów. Nie wiemy jak technicznie można byłoby to rozegrać bo - szczególnie jeśli chodzi o pożyczki - dokumenty wymagają wciąż podpisów tradycyjnych. Marzeniem nas wszystkich byłoby zapewne przejście na obsługę czysto elektroniczną, ale wciąż pozostaje to w sferze marzeń (i mamy nadzieję przyszłości). Jutro Zarząd dostosowując się do nowych wytycznych i trendów odbędzie pierwsze posiedzenie online. Wszyscy, którzy złożyli wnioski mogą być spokojni - zostaną one rozpatrzone zgodnie ze Statutem. Życzymy zdrowia!


Wielkanoc 2020

Wielkanoc


Posiedzenie Zarządu oraz Walne Zebranie Delegatów MKZP

Przed nami wielkie wydarzenie - Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie się 10 marca 2020 roku tradycyjnie już w auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku przy ul. Broniewskiego. Zarząd przedstawi tam szczegóły związane z funkcjonowaniem Kasy w roku 2019. Bilans zawiera jak zwykle szczegółowe podsumowanie wszystkich aktywów i pasywów MKZP - wraz z opinią Komisji Rewizyjnej. Tego samego dnia Zarząd MKZP spotka się również na comiesięcznym posiedzeniu związanym z bieżącym funkcjonowaniem MKZP - pożyczki, zapomogi, sprawy różne. Poniżej znajdzieciee Państwo podsumowanie wydatków Kasy w lutym b.r., jak również bilans roku 2019. Zapraszamy do lektury: www.mkzp.pl/finanse.html bilans 2019: Archiwum 2019.


Zarząd obraduje w lutym 2020 roku

Szanowni Państwo! Już we środę 12 lutego 2020 roku Zarząd Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku, spotka się na comiesięcznym posiedzeniu. Głównym punktem obrad będzie omówienie bilansu finansów Kasy za 2019 rok. Dodatkowo pojawi się informacja o rozpoczętej kampanii promocyjnej naszej MKZP. Zadość czyniąc wielomiesięcznej tradycji załączamy sprawozdanie finansowe ze stycznia: www.mkzp.pl/finanse.html.

Pierwsze posiedzenie w 2020 roku

Niepostrzeżenie dotarliśmy do roku 2020. Zarząd MKZP wyraża nadzieję, że nasze działania przysparzają Państwu satysfakcji. Dziękujemy za każde dobre słowo i liczymy na Państwa dalsze wsparcie. Nowy rok niesie ze sobą nowe wyzwania, niektóre z nich potrafimy przewidzieć inne nas zaskakują... Pamiętajcie Państwo, że bez Was to wszystko nie miałoby sensu. Nowy Rok, nowy oddech, nowe siły. Bądździe z nami! Wypełniając obowiązek informcyjny załączamy sprawozdanie finansowe z grudnia 2019 roku, które dostępne jest pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Przedświąteczne posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo, w piątek zakończyliśmy zbieranie wniosków o pożyczki i zapomogi, które zostaną rozpatrzone już w środę 11 grudnia. Rynek depozytów finansowych od dobrych kilku lat nie zachwyca i coraz trudniej jest nam negocjować odpowiednio atrakcyjne oprocentowanie środków wydatkowanych w głównej mierze na zapomogi zdrowotne... Warto wspomnieć, że na kolejne 4 lata przedłużyliśmy użytkowanie tak popularnego wśród Państwa serwisu ePKZP (z dostępem online do kont członkowskich), który to wydatek znacznie uszczuplił fundusz rezerwowy. Zarząd dokłada wszelkich starań, aby zaspokajać Państwa potrzeby, a dodatkowo myśli o przyszłości proponując nowe rozwiązania (każdy nowy członek zapisujący się do MKZP otrzymuje drobny "firmowy" upominek; tak przydatny w branży oświatowej...). Wiemy, że doceniacie Państwo nasze zaangażowanie i liczymy na kolejne lata owocnej współpracy. Sprawozdanie finansowe za listopad 2019 roku znajduje się jak zwykle pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.

Boże Narodzenie


Zarząd spotyka się w listopadzie

W ramach realizacji założeń Statutu MKZP Zarząd spotka się już jutro - 13 listopada 2019 roku - na comiesięcznym posiedzeniu. Mam nadzieję, że spotkamy się w możliwe dużym gronie członków Zarządu, a przy tym podejmiemy kolejne decyzje związane z bieżącymi sprawami Kasy (pożyczki, nowi członkowie, rezygnacje). Ze spraw wartych odnotowania wspomnieć należy zakończenie akcji "MIESIĄC OSZCZĘDZANIA", której efektem jest przeszło 50 nowych członków! Dane finansowe z października znajdziecie Państwo pod stałym adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Październikowe posiedzenie Zarządu

Zarząd Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku spotka się już jutro - tj. 16 października 2019 roku - na comiesięcznym posiedzeniu. Przedyskutujemy wiele bieżących spraw, rozdzielimy środki przeznaczone na zapomogi oraz przyjrzymy się wynikom "rekrutacji" nowych członków w połowie tzw. "Miesiąca Oszczędzania". Sprawozdanie finansowe za wrzesień znajdziecie Państwo pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Dzień Edukacji Narodowej

"Jakże nie pisać wierszy,
jakże nie płonąć w podzięce.
Za dar najpiękniejszy,
za SERCE".

Tymi słowami Zarząd Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku pragnie przekazać wszystkim Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia za wielką cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia.
Potrzeba nam dziś ideałów, wzorców i wspaniałych postaci i wierzymy mocno, że będziecie Państwo takimi WIELKIMI WYCHOWAWCAMI. Życzymy Wam wytrwałości i zapału, wielu powodów do zadowolenia oraz licznych sukcesów osobistych i zawodowych.


Nowy rok szkolny i spotkanie Zarządu

Zarząd - już jutro tj. 10 września 2019 roku - spotyka się jak co miesiąc aby przede wszystkim rozpatrzyć złożone przez Państwa wnioski. Przypominamy, że za pasem miesiąc październik, a w nim jak co roku przyjmujemy wszystkich nowych członków bez potrącania wpisowego. Prosimy wszystich członków Kasy aby poinformowali swoje koleżanki i swoich kolegów zamierzających zapisać się do MKZP o tej promocji związanej z "MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA". Zarząd dokłada wszelkich starań aby informacje związane z działalnością MKZP docierały do wszystkich członków Kasy. Bardzo cieszy fakt, że liczne grono członków korzysta z aplikacji ePKZP - to odpowiednie miejsce do uzyskania wszelkich informacji na temat bieżących sald kont. Sprawozdanie finansowe z sierpnia dostępne jest już pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


14 sierpnia spotyka się Zarząd MKZP

Wakacje mijają niezwykle szybko. Zarząd - zgodnie z przekazywanymi uprzednio informacjami spotka się już jutro (14.08) na kolejnym w tym roku posiedzeniu. Już dziś wiemy, że następne posiedzenie odbędzie się 10 września, dlatego prosimy pamiętać, aby wnioski składać do 6.09. Pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html, jak zwykle dane finansowe z poprzedniego miesiąca.


Zarząd spotyka się w wakacje!

Mimo sezonu urlopowego i trwających wakacji Zarząd spotyka się - jak co miesiąc - na posiedzeniu. Głównym punktem spotkania będzie oczywiście rozpatrzenie Państwa wniosków związanych z pożyczkami i zapomogami. Kolejne posiedzenie Zarządu już 14 sierpnia, przy czym wnioski przyjmujemy do 9.VIII. Prosimy o przestrzeganie terminowości spłaty zobowiązań. Pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html przygotowaliśmy dla Państwa sprawozdanie finansowe z czerwca b.r.
Przypomiamy, że równolegle do strony internetowej funkcjonuje również nasz profil FACEBOOK'owy. Serdecznie zapraszamy!!!


Mimo upałów Zarząd spotyka się w czerwcu!

Ten rok bogaty jest w ekstremalne doświadczenia. W styczniu mieliśmy do czynienia z armagedonem pogodowym w postaci śnieżycy - prawdopodobnie jutro czeka nas kolejny UPALNY dzień. Nie przeszkodzi nam to oczyciście w spotkaniu, którego głównym elementem będzie jak zwykle pochylenie się nad sprawami naszych członków. Wierzę, że doceniacie Państwo nasze poświęcenie (czasem musimy pokonywać jak widać "anomalie" pogodowe). Mamy dla Państwa informacje statystyczne z maja 2019 roku, które "ubrane w finanse" można śledzić na stronie internetowej, pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Posiedzenie Zarządu w maju!

Nowy/Stary Zarząd Kasy spotyka się już jutro (tj. 14 maja - wotrek) na comiesięcznym posiedzeniu. Bardzo dziękujemy za zaufanie Delegatów i wybór na nową kadencję. Nienawem ukonstytuuje się również Komisja Rewizyjna w "delikatnie" zmienionym składzie. Pamiętajcie Państwo, że jest to bardzo ważny organ MKZP, który zapewnia Państwu kontrolę nad poczynaniami Zarządu - a te w nowej kadencji będą zapewne liczne ;)
Zachęcamy Państwa do analizy przepływów finansowych w kwietniu, materiał dostępny pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Tabela pożyczek

Zgromadzony wkładMaksymalna kwota pożyczkiMaksymalna ilość rat
200 zł600 zł25
300 zł900 zł25
400 zł1200 zł25
500 zł1500 zł25
600 zł1800 zł25
700 zł2100 zł25
800 zł2400 zł25
900 zł2700 zł25
1000 zł3000 zł25
1100 zł3300 zł25
1200 zł3600 zł25
1300 zł3900 zł25
1400 zł4200 zł25
1500 zł4500 zł25
1600 zł4800 zł25
1700 zł5100 zł25
1800 zł5400 zł25
1900 zł5700 zł25
2000 zł6000 zł25
2100 zł6300 zł25
2200 zł6600 zł25
2300 zł6900 zł25
2400 zł7200 zł25
2500 zł7500 zł25
2600 zł7800 zł30
2700 zł8100 zł30
2800 zł8400 zł30
2900 zł8700 zł30
3000 zł9000 zł30
3100 zł9300 zł30
3200 zł9600 zł30
3300 zł9900 zł30
3400 zł10200 zł30
3500 zł10500 zł30
3600 zł10800 zł30
3700 zł11100 zł30
3800 zł11400 zł30
3900 zł11700 zł30
4000 zł12000 zł30
4100 zł12300 zł30
4200 zł12600 zł30
4300 zł12900 zł30
4400 zł13200 zł30
4500 zł13500 zł30
4600 zł13800 zł30
4700 zł14100 zł30
4800 zł14400 zł30
4900 zł14700 zł30
5000 zł15000 zł30


Wielkanoc 2019

Drodzy Państwo, mimo wielu trosk i niepokojów panujących w ostanim czasie w oświacie, pamiętajcie zawsze, że zdrowie i szczęście zależą często od nas samych, a wasze poświęcenie i wysiłek nigdy nie idzie na marne... Parafrazując jednego z moich ulubionych pisarzy - mistrzów paradoksu - niech Wam nigdy nie zabraknie sił i ochoty, aby: "Zmieniać rzeczywistość tak, aby ją dopasować do naszych ideałów. Nie zmieniać ideałów; choć to o wiele łatwiejsze."
Posiedzenie Zarządu i Walne Zebranie Delegatów!

Już 10 kwietnia 2019 roku Zarząd odbędzie posiedzenie zwyczajne związane z rozpatrzeniem bieżących spraw MKZP. Po posiedzeniu udanym się na Walne Zebranie Delegatów MKZP, gdzie oprócz prezentacji bilansu za 2018 rok, dokonamy taże wyboru organów MKZP - Zarząd i Komisja Rewizyjna na czteroletnią kadencję. Zmierzymy się w tym przypadku z zastaną w oświacie sytuacją STRAJKU! Gorąco wierzymy, że nie zaburzy to w znaczący sposób obrad Walnego Zebrania i podsumowania czteroletniej kadencji ustępującego Zarządu. Sprawozdanie finansowe związane z decyzjami Zarządu MKZP w marcu znajdziecie Państwo jak zwykle pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Walne Zebranie Delegatów!

Szanowni Państwo! Rok 2019 jest rokiem wyborczym - wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do Sejmu i Senatu RP. Okazuje się, że uprzedamy wszystkie głosowania wyborem nowych władz Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku, które odbędą się już 10 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14.
Przypominamy, że w związku z liczebnością członków Kasy - a jest ich blisko 3800 - nie mamy możliwości spotkania ze wszystkimi członkami a jedynie z przedstawicielami/Delegatami, których liczba przekracza 130 osób. Tym samym w imieniu Zarządu dziękuję wszystkim placówkom, które stanęły na wysokości zadania i wytypowały przedstawiciela na WZD. Nawiązując do pisma wysłanego w dniu dzisiejszym do placówek przedstawiamy poniżej plan porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów MKZP:
 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
 3. 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów.
 4. 4. Powołanie Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 5. 5. Sprawozdanie z działalności Kasy w roku 2018.
 6. 6. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej.
 7. 7. Przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi MKZP.
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Zarządu MKZP oraz jego wybór.
 9. 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. 10. Dyskusja (m.in. przyjęcie wynmaganych zmian Statutowych).
 11. 11. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków
 12. 12. Zamknięcie obrad.

Obrady Zarządu!

Drodzy Członkowie/Internauci! Już jutro Zarząd spotka się na kolejnym posiedzeniu, na którym podejmować będziemy decyzje o pożyczkach, przyjmowaniu nowych i skreśleniu z listy odchodzących członków. Dodatkowo przygotowywać się będziemy do organizacji Walnego Zebrania Delegatów, którego data została ustalona na 10 kwietnia 2019 r. Wszystkie placówki zrzeszone w MKZP otrzymały już stosowną informację mailową, a niebawem przekazany zostanie również porządek obrad WZD. Nieustannie zachęcamy do zakładania kont członkowskich z dostępem online, panel logowania znajdziecie Państwo pod linkiem: konto.mkzp.pl
Sprawozdanie finansowe z lutowych decyzji Zarządu znajdziecie Państwo jak zwykle pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Dzień KobietDrogie Panie z okazji Waszego Święta przyjmijcie (od męskiej części Zarządu MKZP) najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz powodzenia finansowego.


Walne Zebranie Delegatów!
Posiedzenie w lutym!

Drodzy Członkowie MKZP! Czas biegnie szybko i nieubłaganie. Ferii pewnie już nikt nie pamięta... Zarząd spotyka się już jutro - tj. 12 lutego - aby rozpatrzyć Państwa bieżące wnioski. Wielkimi krokami zbliża się również Walne Zebranie Delgatów, którego organizacja pociąga za sobą konkretne działania - przy czym dzięki Umowie z Miastem Białystok powinniśmy być raczej spokojni z tak konkretnym wsparciem organu prowadzącego. Pamiętajcie Państwo, że Kasa to dobro wspólne wszystkich jej członków, a Zarząd (jak nigdy) jest otwarty na sugestie, pomysły i przede wszystkim DZIAŁANIE! W tym miejscu pragnę podziękować wielu osobom, które kontaktowały się z nami w ostatnim czasie w rozmaitych sprawach - sympatyczna i kulturalna rozmowa to jest wielka wartość sama w sobie. Nieustannie zachęcam do poszerzania grona użytkowników serwisu ePKZP, który w czytelny i przejrzysty sposób pozwala Państwu zaoszczędzić czas i zdobyć od ręki wiedzę na temat swoich finansów - dostęp pod adresem: konto.mkzp.pl
Nieodmiennie informujemy o decyzjach/finansach z kolejnych posiedzeń i tak sprawozdanie ze stycznia 2019 roku jest dostępne do wglądu pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Pierwsze posiedzenie Zarządu w roku 2019!

Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy nie tak dawno nowy rok kalendarzowy. Niesie on nam nowe wyzwania, o których pewnie jeszcze niewiele wiemy, ale pamiętamy, że to złudne wrażenie. W Kasie wiele się dzieje, bo 3800 członków brzmi dumnie, ale jest też sporym wyzwaniem logistycznym. Proszę pamiętać, że wybrany przez Państwa Zarząd działa dla Was i z myślą o Was. To wszystko czyni MKZP tworem tak w dzisiejszych czasach wyjątkowym. Prosimy pamiętać, że o wszystkich sprawach dotyczących członków informujemy na bieżąco w Internecie (strona internetowa, media społecznościowe). Funkcjonuje również stworzony specjalnie dla Was serwis członkowski online - pod adresem: konto.mkzp.pl. Wciąż zakładamy nowe konta członkowskie (często również pomagamy w przypadku utraty danych do logowania; Przewodniczący prosi w tym miejscu o wyrozumiałość, gdyż potraficie Państwo zasypać go prośbami o pomoc).
Zbliżamy się wielkmi krokami do podsumowania roku 2018 (bilans), a póki co prezentujemy sprawozdanie finansowe za grudzień 2018 roku, jak zwykle do wglądu pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Posiedzenie Zarządu w grudniu

Ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Zarządu MKZP będzie miało miejsce już jutro, tj. 11 grudnia. Przypominamy, że wszystkie informacje na temat Państwa sald (wkłady i pożyczki) można znaleźć w serwisie członkowskim ePKZP - pod adresem: konto.mkzp.pl. Prosimy również o odwiedzanie naszego profilu na FB, gdzie pojawiają się "luźniejsze" komunikaty związane z funkcjonowaniem naszej Kasy, a grono odbiorców stale rośnie!
Podsumowanie finansów za listopad 2018 roku jest już do wglądu pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Posiedzenie Zarządu w listopadzie

Drodzy Członkowie MKZP, już 13 listopada Zarząd spotka się już po raz jedenasty w tym roku, aby przedyskutować bieżące sprawy Kasy. Miło jest nam zakomunikować, że trwają ustalenia dotyczące dalszej przynależności do MKZP jednej z placówek - chodzi o Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku; wszystko wskazuje na to, że ustalenia na linii organów prowadzących zakończą się pomyślnie...
Zakończyliśmy już MIESIĄC OSZCZĘDZANIA i tym samym przyjmujemy nowych członków na ZWYKLYCH zasadach. Cieszy nas fakt, iż tak wiele osób skorzystało w październiku z PROMOCYJNYCH ZASAD.
Sprawozdanie finansowe za październik 2018 roku można oglądać pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html. Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na FB.


Posiedzenie Zarządu w październiku

Drodzy Państwo! Wczoraj obchodziliśmy jakże istotne dla nas - pracowników oświaty - święto Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia otrzymali Dyrektorzy Państwa placówek, ale gdyby do kogoś nie dotarły, to pozwolę sobie przywołać je tutaj:
"W tak ważnym dniu w roku szkolnym, w Dniu Edukacji Narodowej czyli święta wszystkich nauczycieli oraz pracowników oświaty, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów! Życzymy, aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania młodych sumień, abyście uczyli pokonywania zła i kierowania się w życiu pięknem i dobrem. Dziś potrzebne są dobre wzorce i Wy, drodzy Nauczyciele jesteście takimi wzorcami."
Zarząd spotyka się 16 października 2018 roku aby przedyskutować bieżące wydarzenia - które na przestrzeni miesiąca pojawiają się jak grzyby po deszczu... Przypominamy, że w październiku przyjmujemy wszystkich członków bez pobierania wpisowego, a że jesteśmy już w połowie miesiąca warto się pospieszyć z decyzją.
Sprawozdanie finansowe i decyzje wrześniowe można oglądać pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html. Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na FB.


Posiedzenie Zarządu we wrześniu

Drodzy Państwo! Zarząd jak co miesiąc zbierze się już jutro - tj. 20.09 - aby zdecydować o bieżących sprawach MKZP. Oczywiście najważniejszym punktem zebrania - przynajmniej z Państwa punktu widzenia - jest przyznanie pożyczek/zapomóg. Informujemy, że nic się w tym zakresie nie zmienia i przyznajemy świadczenia na bieżąco; również przelewy realizowane są bez zbędnej zwłoki - najczęściej w dniu posiedzenia Zarządu!
Zarząd Prosi o przekazywanie Państwa współpracownikom/koleżankom/kolegom informacji o możliwości zapisu do MKZP na preferencyjnych zasadach - dotyczy to PAŹDZIERNIKA! Warto podjąć tę decyzję szybko i zaoszczędzić!
Sprawozdanie finansowe z sierpnia jak zwykle dostępne pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html. Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na FB.


Zarząd MKZP spotyka się w sierpniu

Ostatnio pisaliśmy o nienajlepszej pogodzie. Jednak od pewnego czasu "ciepłolubni" członkowie naszej Kasy nie mogą narzekać. W tej ciepłej atmosferze - pomimo braku klimatyzacji - Zarząd spotka się już jutro, tj. 14 sierpnia aby podjąć stosowane decyzje związane z działaniem MKZP. Nawiązując do wzmianki o "ruchach" w przynależności członkowskiej musimy ze smutkiem stwierdzić, że Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Szkolny Związek Sportowy muszą opuścić nasze szeregi - decyzja wymuszona jest faktem, że Kasa zrzesza placówki dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok - a w/w placówki nie mieszczą się w tych ramach. W związku z tym, prosimy również za pośrednictwem strony internetowej o podjęcie "możliwie pilnych" kroków w sprawie zamykania kont członkowskich pracowników CEN. Dziękujemy również pracownikom SZS za sprawną organizację i szybkie decyzje!
Sprawozdanie finansowe z lipca już dostępne pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html. Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na FB.


Zarząd MKZP spotyka się w lipcu

Wakacje trwają w najlepsze. Pogoda nie jest może cudowna, ale na pewno wyjątkowo polska... Zarząd MKZP nie próżnuje i przygotowuje się do posiedzenia w dniu 17 lipca. Jak zwykle nie jest to dla nas sezon "ogórkowy" i są pilne sprawy do załatwienia - Państwo czekacie przecież na pożyczki i zapomogi; ponadto dzieje się "COŚ" w temacie przynależności członkowskiej - chodzi tutaj dokładnie o dwie placówki - o czym zainteresowanych niebawem poinformujemy. Przewodniczącego MKZP p. Gabriela Rogowskiego cieszy spore zainteresowanie zakładaniem kont członkowskich online. To przecież właśnie dla Państwa ta funkcjonalność systemu została uruchomiona! Utartym zwyczajem prezentujemy sprawozdanie finansowe z czerwca: www.mkzp.pl/finanse.html i stale zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na FB.


Czerwcowe posiedzenie Zarządu MKZP

Drodzy Członkowie MKZP, Zarząd spotka się już jutro - tj. 13 czerwca - aby rozpatrzeć bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem MKZP. Stale zachęcamy do zakładania kont członkowskich on-line; co usprawnia zasadniczo Państwa dostęp do podstawowych informacji i pozwala nam stosować obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych. Prezentujemy sprawozdanie finansowe z maja: www.mkzp.pl/finanse.html. Zachęcamy do odwiedzania naszego profilu na FB.


Majowe posiedzenie Zarządu MKZP

Szanowni Państwo, we środę 16 maja 2018 roku członkowie Zarządu MKZP spotkają się na piątym już w tym roku posiedzeniu. Przewodniczący Zarządu pragnie w tym miejscu podziękować wszystkim członkom Kasy aktywnie uczestniczącym w jej życiu. Blisko 2100 osób może już pochwalić się dostępem online do swojego konta członkowskiego. Tendencję wzrostową widać też na naszym profilu FB. Utartym zwyczajem zachęcamy do śledzenia sprawozdań finansowych, które dostępne są niezmiennie pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html. Miejscie Państwo świadomość, że wszystkie operacje finansowe w MKZP przechodzą przez konta bankowe, a Zarząd, Komisja Rewizyjna i pracownice biura MKZP na bieżąco je monitorują! Odzwierciedleniem tych działań jest obraz Państwa kont członkowskich w systemie ePKZP. Liczymy, że będziecie Państwo kontaktować się z nami możliwie szybko, kiedy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości...


Posiedzenie po Walnym...

Szanowni Państwo, już w najbliższą środę 18 kwietnia Zarząd MKZP spotka się na kolejnym - czwartym już w tym roku - posiedzeniu. Będziemy mieli okazję przyznać pożyczki i zapomogi, przyjąć do grona nowych członków i pożegnać osoby rezygnujące z członkowstwa. Będzie to też okazja do podpisania protokołu z obrad Walnego Zebrania Delegatów. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami i bacznie obserwujecie nasze działania. Tym samym prezentujemy sprawozdanie finansowe za ubiegły miesiąc: www.mkzp.pl/finanse.html Zachęcamy również do zapoznania się z raportem finansowym za rok 2017, którego najważniejsze elementy znajdziecie Państwo pod adresem: www.mkzp.pl/arch-2017.html


Wielkanoc 2018

Drodzy Państwo, na zbliżające się Święta Zmartwychwstania Pańskiego przyjmicie serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech otaczający ludzie będą dla Was zawsze wsparciem. Niech rodzina wspiera wasze wysiłki i docenia poświęcenie. Niech nadchodząca wiosna dodaje Wam energii i ochoty na nowe wyzwania i radość życia. Smakujcie tego wszystkiego i ochoczo dzielcie się z bliźnimi.
Posiedzenie Zarządu i Walne Zgromadzenie Delegatów

Drodzy Państwo,
Zarząd po raz kolejny spotyka się na comiesięcznym posiedzeniu. Tuż po nim udajemy się na Walne Zgromadzenie Delegatów do Zespołu Szkół Mechanicznych (to już trzecie kolejne Walne w tej placówce). Z tego miejsca pragniemy jeszcze raz podziękować Dyrektorowi Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku p. Ewie Mitule oraz Dyrektorowi ZSM CKP nr 2 p. Małgorzacie Kleszczewskiej za przychylność i pomoc w organizacji Zebrania. Raport finansowy z lutego można już znaleźć pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html. Niebawem pojawi się również roczne sprawozdanie finansowe MKZP - po zatwierdzeniu Bilansu przez Komisję Rewizyjną i Walne Zgromadzenie Delegatów.
Jesteśmy również na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


Walne Zebranie Delegatów 2018
Walentykowe posiedzenie Zarządu

Drodzy Państwo,
Zarząd już drugi raz w tym roku spotka się na posiedzeniu. Liczymy na to, że Państwo aktywnie śledzą wszystkie informacje - również na profilu Facebook'owym. Niebawem informacje na temat Walnego Zgromadzenia Delagatów MKZP. O finansach styczniowych można poczytać w zakładce: www.mkzp.pl/finanse.html
Jesteśmy również na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


Tabela pożyczek

Załącznik do Uchwały nr 3/2017 Walnego Zebrania Delegatów z dnia 5 kwietnia 2017 r.

ROZSZERZONA TABELA MAKSYMALNYCH KWOT POŻYCZKI


I posiedzenie Zarządu w nowym roku

Drodzy Państwo,
już jutro, tj. 17 stycznia 2018 roku Zarząd MKZP spotyka się po raz kolejny aby rozpatrzyć sprawy związane z działalnością MKZP. W 2017 roku Zarząd podjął 14 uchwał, które miały na celu porządkowanie funkcjonowania Kasy. Dziękujemy za Państwa zaufanie i pomoc w działalności Kasy w minionym roku. Przypominamy, że wszystkie zasady funkcjonowania MKZP są zapisane w Statucie MKZP, do którego macie Państwo dostęp na naszej stronie. Pozostajemy również, jako Zarząd, do Państwa dyspozycji jako organ odpowiedni do podejmowania działań związanych z bieżącymi sprawami. Na wiosnę spotkamy się w większym gronie na Walnym Zebraniu Delegatów, o którym więcej informacji podamy Państwu w najbliższym czasie. W tym miejscu załączamy również sprawozdanie finansowe z grudnia 2017 roku, które dostępne jest w zakładce: www.mkzp.pl/finanse.html
Jesteśmy również na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


2 stycznia 2018 r. BIURO NIECZYNNE

Drodzy Członkowie MKZP, w związku z urlopem pań księgowych Biuro MKZP w dniu 2 stycznia 2018 roku będzie nieczynne. Do Państwa dyspozycji pozostaje skrzynka podawcza na ścianie obok drzwi do biura (lok. 19). Za wynikłe utrudnienia PRZEPRASZAMY!


Wesołych Świąt
Posiedzenie Zarządu w grudniu

Drodzy Członkowie MKZP, już 13 grudnia (pamiętna data) spotkamy się po raz kolejny jako wybrany przez Was Zarząd MKZP w celu rozpatrzenia bieżących podań o zapis w poczet członków, pożyczki i zapomogi czy skreślenie z listy członków. Wynegocjowaliśmy z firmą CASCO dwuletni okres licencjonowania programu ePKZP, z którego korzysta już czynnie liczne grono członków - niezmiernie nas to cieszy (szczególnie Przewodniczącego!) Państwa czynny udział w życiu Kasy daje nam poczucie dobrze wykonywanej roboty! Sprawozdanie finansowe z posiedzenia w listopadzie można obejrzeć pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html
Jesteśmy również na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).
PS: akcja "Miesiąc Oszczędzania" przywiodła w nasze szeregi 46 nowych członków - DZIĘKUJEMY!

Posiedzenie Zarządu w listopadzie

Szanowni Państwo, zgodnie z utartą już tradycją (oraz stosowną Uchwałą Zarządu w tym przedmiocie) dnia 10 listopada zakończyliśmy kwalifikację wniosków o pożyczki na najbliższe posiedzenie Zarządu, które będzie miało miejsce dnia 15.11.2017 r. Przypominamy, że czonkowie Kasy przynależący do placówek z gmin innych niż miasto Białystok powinni składać wnioski o skreślenie z listy członków. Temat ten będzie jeszcze dyskutowany na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Przypominamy jednocześnie, że zakończył się MIESIĄC OSZCZĘDZANIA - PAŹDZIERNIK. Niebawem podsumujemy wyniki związanej z tym akcji Zarządu. Załączamy również comiesięczne sprawozdanie finansowe za październik: www.mkzp.pl/finanse.html
Jesteśmy również na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


Posiedzenie Zarządu w październiku

Szanowni Państwo, informujemy, że już jutro, tj. 17 października 2017 roku Zarząd spotyka się na kolejnym posiedzeniu. Spraw bieżących jest zawsze wiele, ale najważniejszym tematem poruszanym na najbiższym spotkaniu będzie zapewne wyczekiwana umowa w sprawie udzielenia pomocy organizacyjno-prawnej oraz obsługi finansowo-księgowej MKZP. Umowa została zawarta co prawda w dniu 18 września, jednak Zarząd dowiedział się o jej "istenieniu" 22 września, czyli tuż po posiedzeniu wrześniowym. Liczymy, że dokument ten pozwoli nam funkcjonować na solidanych podstawach, a zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania wyczekiwana umowa została już wpisana do Statutu, jako jego integralna składowa. Przedstawiamy również sprawozdanie finansowe za wrzesień: www.mkzp.pl/finanse.html
Jesteśmy również na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


Dzień Edukacji Narodowej

Drodzy Państwo,
z okazji Dnia Edukacji Narodowej chcielibyśmy złożyć wszystkim pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia. Widząc Państwa trud i zaangażowanie w wykonywaną pracę życzymy Wam radości z życia i uśmiechu na co dzień. Cieszy nas fakt, że jesteśmy częścią tej wielkiej oświatowej społeczności. Wraz z Wami pragniemy zmieniać świat aby wszystkim nam żyło się w nim coraz lepiej. Zachęcamy do realizacji swoich pasji i marzeń - w czym niejednokrotnie mamy okazję się wzajemnie wspierać realizując misję MKZP.


W PAŹDZIERNIKU za darmo!!!

Szanowni Państwo, Zarząd Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej zdecydował, że w związku z rozpoczynającym się dnia 1 października MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA, wszyscy NOWI członkowie, którzy w dniach 1-31 października zdecydują się na złożenie deklaracji członkowskiej zostają zwolnieni z opłaty wpisowego.
Trochę historii… Hasło „Październik miesiącem oszczędności” zapewne dobrze znane jest Waszym rodzicom, czy dziadkom. Za czasów ich dzieciństwa i młodości popularyzowano w Polsce oszczędzanie właśnie w tym miesiącu. Jednak warto wiedzieć, że jeszcze wcześniej, bo w 1924 roku we Włoszech, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Kas Oszczędnościowych, której uczestnikami byli przedstawiciele europejskich banków. Na kongresie szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom oszczędzania. Zapewne dlatego, że świat odradzał się po zakończonej I wojnie światowej (1918 rok), czasy nie były łatwe, gospodarki wielu krajów musiały się dźwignąć z ruin, zaczęły się kształtować nowe wartości społeczne. Na konferencji ustanowiono specjalne święto, mające przypominać społeczeństwom o idei oszczędzania. I tak ogłoszono 31 października Światowym Dniem Oszczędzania.
Wpisując się w tą szlachetną tradycję liczymy na szeroki odzew z Państwa strony.


Posiedzenie Zarządu - pierwsze w nowy roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj, 21 września 2017 roku odbędzie się pierwsze w rozpoczętym roku szkolnym 2017/2018 posiedzenie Zarządu MKZP. Złożyliście Państwo przeszło 140 wniosków o udzielenie pożyczki oraz 10 podań o zapomogę, stąd obrady będą zapewne owocne. Przypominamy, że miesiąc październik jest miesiącem oszczędzania, a na 31 dnia tego miesiąca przypada Dzień Oszczędzania, stąd Zarząd przygotował dla nowych członków wstępujących w poczet Kasy pewną "niespodziankę". Szczegóły już wkrótce. Przedstawiamy również sprawozdanie finansowe po posiedzeniu sierpniowym: www.mkzp.pl/finanse.html
Jesteśmy również na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


Posiedzenie Zarządu w sierpniu

We czwartek 17 sierpnia, jak co miesiąc, Zarząd spotka się na kolejnym posiedzeniu. Prosimy o przestrzeganie terminów składania wniosków. Wytyczne z tym związane opisane są wyczerpująco we wcześniejszych postach na stronie. Przypominamy, że Fundusz Zapomogowy MKZP tworzony jest z odsetek od lokaty kapitałowej, a Regulamin tego funduszu jest załącznikiem Statutu. Prosimy o uwzględnienie zawartych w nim zapisów przed złożeniem wniosku o zapomogę zdrowotną bądź losową.
Do wglądu sprawozdanie finansowe za lipiec 2017 r.: www.mkzp.pl/finanse.html
Jesteśmy również na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


Zarząd zbiera się w lipcu

Już w najbliższy czwartek, tj. 20 lipca 2017 roku, Zarząd spotka się na kolejnym posiedzeniu. Dzisiaj do czasu zamknięcia biura - godz. 16:00 - przyjmujemy jeszcze wszelkie wnioski. Przypominamy, iż wniosek o pożyczkę będzie rozpatrywany wyłącznie w przypadku spłaty poprzedniego zobowiązania nie później niż do końca czerwca (wynika to ze sposobu księgowania operacji bankowych). Zasada ta dotyczy każdej kolejnej pożyczki. Cieszy nas fakt, że oddolna inicjatywa pozwala placówkom z gmin ościennnych zakładać własne pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe - gratulujemy ZSiP z Tykocina.
Załączamy sprawozdanie finansowe za czerwiec 2017 r.: www.mkzp.pl/finanse.html
Jesteśmy również na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


Posiedzenie Zarządu przed wakacjami

21 czerwca 2017 roku będzie miało miejsce kolejne posiedzenie Zarządu. Zwracamy Państwa uwagę, że Uchwałą Zarządu z maja 2017 roku, wnioski przyjmować będziemy do piątku poprzedzającego posiedzenie Zarządu. W czerwcu robimy wyjątek - wnioski przyjmujemy do poniedziałku 19 czerwca, ze względu na wypadającą 15.06.2017 r. uroczystość Bożego Ciała. Dodatkowo informujemy, że członkowie, którzy spłacają jeszcze pożyczkę, a chcieliby wziąć nową, muszą rozliczyć się z Kasą do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożą kolejny wniosek o pożyczkę - w tej materii również podjęliśmy stosowną Uchwałę.
Tradycyjnie już zachęcamy do "patrzenia Zarządowi na ręce" poprzez załączone sprawozdania finansowe, aktualne z maja 2017: www.mkzp.pl/finanse.html
Zachęcamy aby POLUBIĆ nasz profil na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


Majowe posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo! Już jutro (środa 10 maja), pierwszy raz po obradach Walnego Zebrania Delegatów spotykamy się na kolejnym posiedzeniu Zarządu. Dzięki zaangażowaniu pań zatrudnionych w biurze MKZP będziemy mieli okazję zatwierdzić ponad 150 pożyczek. Porozmawiamy również o bieżącym działaniu Kasy, jak również obradach WZD.
Załączamy sprawozdanie finansowe z kwietnia 2017: www.mkzp.pl/finanse.html
Zachęcamy aby POLUBIĆ nasz profil na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


Wielkanoc - życzenia

Drodzy Państwo,
z okazji Świąt Wielkanocnych przyjmijcie życzenia udanego, zdrowego i pogodnego świętowania. Mimo wielu trudów jakie Was codziennie spotykają nie ustawajcie w drodze do bycia lepszymi ludźmi. Troski i niepokoje zostawiajcie zawsze daleko za sobą. Niech Was otacza liczne grono rodziny i przyjaciół, a budząca się do życia przyroda niech Was natchnie ogromną chęcią życia!
Po Walnym...

Szanowni Państwo. Informujemy, że Walne Zebranie Delegatów w dniu 5 kwietnia 2017 roku przyjęło szereg poprawek zawartych w projekcie Statutu. Od tego dnia obowiązuje również nowa tabela maksymalnych kwot pożyczki. WZD przychyliło się do propozycji Zarządu MKZP i ustanowiło nowe progi pożyczkowe. Obecnie maksymalna pożyczka może wynieść aż 15 000 zł. Poniżej załączamy stosowną tabelę!
Walne Zebranie Delegatów

Przypominamy, że biuro MKZP od 1 kwietnia 2017 roku pracuje normalnie - w godz. 8-16. Prosimy o uszanowanie czasu pracownic biura, gdyż wciąż wykonują swoje obowiązki w okrojonym składzie.
Już jutro spotkamy się na Walnym Zebraniu Delegatów. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w dniach 6 - 27.03 - mamy potwierdzenia 118 osób/delegatów. Przypominamy, że zebranie rozpocznie się o godzinie 13:00 w Zespole Szkół Mechanicznych CKP w Białymstoku przy ul. Broniewskiego. Plan obrad można znaleźć na naszym profilu facebook'owym (został on również przesłany drogą mailową na adresy placówek). Wcześniej planowane jest spotkanie Zarządu związane z rozpatrzeniem wniosków członkowskich złożonych po 15 marca.
Nieustannie zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebook'u, gdzie znajdziecie Państwo szereg bieżących informacji. (patrz prawa kolumna).


Posiedzenie w marcu

Dnia 15 marca odbyło się posiedzenie Zarządu MKZP. Przedyskutowaliśmy na nim wiele bieżących spraw. Trwają przygotowania do organizacji Walnego Zebrania Delegatów zaplanowanego na 5 kwietnia 2017 roku. Bilans, który przygotowywany jest przez panie pracujące w biurze MKZP zostanie przedstawiony na w/w zebraniu, a następnie trafi również na stornę internetową MKZP. Jak zwykle zamieszczamy sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia Zarządu, tym razem marcowego: www.mkzp.pl/finanse.html
Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebook'u (patrz prawa kolumna).


Posiedzenie Zarządu - marzec 2017

Szanowni Państwo! Już jutro Zarząd odbędzie kolejne posiedzenie. W ostatnim czasie złożyliście Państwo wiele wniosków o pożyczki. Wciąż niewyjaśniona jest sytuacja organizacyjna w MKZP. Trwają rozmowy z przedstawicielami Organu Prowadzącego i z nową nadzieją patrzymy w przyszłość. Zarząd, ze swojej strony, dokłada wszelkich starań, aby sytuację uzdrowić, a roszady na szczeblach kierowniczych "w mieście", dają kolejną szansę na nowe rozdanie. Już niebawem Walne Zebranie Delegatów, o którym informacja dotarała do placówek zrzeszonych w MKZP. Do tej pory otrzymaliśmy zgłoszenia z 47 placówek. Czekamy na kolejne. Załączamy również sprawozdanie finansowe z lutego: www.mkzp.pl/finanse.html
Nie zapomnij polubić nasz profil na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


Posiedzenie Zarządu - luty 2017

Szanowni Państwo! Informujemy, że Zarząd spotyka się i pracuje normalnym trybem. Na 15 lutego zaplanowane jest kolejne posiedzenie, na którym przyznane będą pożyczki oraz przedyskutowane będą bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem MKZP. Na początku kwietnia - wstępnie 5.04.2017 - odbędzie się Walne Zabranie Delegatów. W najbliższym czasie, po załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, podamy Państwu szczegółowe informacje co do jego organizacji. Jednocześnie przypominamy o możliwości korzystania z internetowego konta członkowskiego - w programie ePKZP. Informacje na ten temat docierają do zainteresowanych członków, którzy uwzględnili w deklaracji adres e-mail'owy bądź numer telefonu komórkowego. Sprawozdanie finansowe związane ze styczniowym posiedzeniem Zarządu jest już dostępne dla Państwa pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html
Nie zapomnij polubić nasz profil na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


Zamknięcie biura

W odpowiedzi na docierające do nas głosy członków/placówek zrzeszonych w MKZP, którzy liczyli na możliwość wzięcia pożyczki w miesiącach luty/marzec, Zarząd działając w trybie nadzwyczajnym postanowił, że będziecie Państwo mieli możliwość złożenia wniosków w wyznaczonych dniach przyjęć interesantów.Prosimy o przekazanie jednorazowo wszystkich wniosków zebranych w danej placówce jednej osobie (kurierowi), który je dostarczy do MKZP w wyznaczonych dniach, i tak: 8 lutego 2017 roku - dotyczy pożyczek lutowych oraz 8 marca 2017 roku - dotyczy pożyczek marcowych. Jednocześnie informujemy, że na ścianie obok siedziby MKZP (przy lok. 19 mieszczącym się ul. M. Skłodowskiej-Curie 3) zainstalowana została skrzynka podawcza, której montaż ma na celu "uwolnienie pań księgowych" od bezpośredniego załatwiania interesantów (nie później niż do końca marca 2017). Prosimy członków MKZP o wyrozumiałość, ale zamknięcie biura w pozostałych dniach wynika ze zmian kadrowych w samej MKZP i konieczności przygotowania bilansu za rok 2016 (zgodnie z informacją z dnia 12 stycznia - patrz niżej) - z niczego innego! Zarząd nalega i prosi, aby wnioski o pożyczki w lutym i marcu składać w przypadkach "stanu wyższej konieczności", tj. prosimy tych członków, którzy mogą zaczekać z wnioskiem do kwietnia o podjęcie takiej decyzji (za co z góry dziękujemy).


Biuro zamknięte do 31 marca 2017 roku

Informujemy, że na mocy Uchwały Zarządu MKZP z dnia 11 stycznia 2017 roku biuro Kasy mieszczące się przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 w dniach 12 stycznia 2017 - 31 marca 2017 roku będzie nieczynne. Do tego momentu wstrzymujemy przyjmowanie podań o przyznanie pożyczek i zapomóg. Z dniem 01.01.2017 MKZP utraciło jeden etat, a w związku z tym pojawiły się trudności związane z bieżącą obsługą placówek i przygotowaniem bilansu za rok 2016. Przepraszamy za wynikłe z tego powodu trudności.
Nie zapomnij i polub nas na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


Pierwsze w roku 2017 posiedzenie Zarządu

Na jutro, tj. 11 stycznia 2017 roku zaplanowane zostało pierwsze po nowym roku posiedzenie Zarządu. Przed nami wiele ważnych decyzji związanych z funkcjonowaniem Kasy w najbliższych miesiącach. Ruchy kadrowe w MKZP wymuszają na nas konkretne działania zmierzające do uporządkowania sytuacji organizacyjnej. Dlatego prosimy o wyrozumiałość w przypadku decyzji związanej z wstrzymaniem wypłacania pożyczek w najbliższych miesiącach. Cały czas pracujemy nad uruchamianiem internetowych kont członkowskich - warto udostępnić nam swój adres e-mail, który jest niezbędny do procesu rejestracji i uruchomienia konta. Sprawozdanie finansowe za grudzień utartym zwyczajem można obejrzeć pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html
Nie zapomnij i polub nas na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


Życzenia od Banku ING Bank Śląski

Poniżej załączamy kartkę, którą otrzymaliśmy od Banku ING BŚ. Dziękujemy serdecznie i życzymy Wesołych Świąt.


Ostatnie w b.r. posiedzenie Zarządu

Zarząd zaplanował spotkanie na 14 grudnia 2016 roku. Tego dnia będziemy rozpatrywać wnioski o pożyczki i zapomogi oraz wnioski o przyjęcie w poczet członków MKZP. Pożegnamy również osoby występujące z szeregów MKZP - kolejny raz apelujemy aby taką decyzję przemyśleć; szczególnie, że przejście na emeryturę nie wylucza Państwa z szeregu członków MKZP - grono emerytów liczy blisko 350 osób! Rozpatrzymy również podania o zapomogi. Te wszystkie decyzje wynikają z praw i obowiązków członków, dlatego zachęcamy gorąco do śledzenia informacji związanych z działalnością naszej organizacji. Cały czas pracujemy nad uruchamianiem internetowych kont członkowskich - warto udostępnić nam swój adres e-mail, który jest niezbędny do procesu rejestracji i uruchomienia konta. Sprawozdanie finansowe za listopad można obejrzeć pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html
Nie zapomnij i polub nas na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


Praca wre!

Szanowni Państwo! Wciąż trwają prace związane z wdrażaniem programu ePKZP. W ostatnich dniach otrzymujecie Państwo e-mail'e i wiadomości SMS'owe związane z dostępem online do swoich "rachunków" w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty. Robimy co możemy, aby uruchamianie kont odbywało się płynnie. Prosimy o aktywny udział w życiu MKZP poprzez logowanie się do systemu i odwiedzanie naszej strony internetowej wraz z profilem na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).
PS: niestety odzew Państwa na wysyłane SMS'y jest dość mizerny... zaledwie kilka osób odpowiedziało do tej pory na monit związany z udostępnieniem adresu e-mail - który jest niezbędny do uruchomienia wyżej opisanej usługi!


Zarząd tuż, tuż...

Kolejne posiedzenie Zarządu już jutro - 16 listopada. Wiele działo się w minionym miesiącu, a zważyszy na informacje z biura o "bogactwie wniosków" nie będzie to krótkie spotkanie. Wiele kwestii ciągnie się za nami - to "zabagnione" sprawy sprzed lat; i nie mamy mocy sprawczej aby temu podołać! Poprzednie Zarządy nie dostrzegały tych spraw?! Tak czy siak w najbliższym czasie ponownie wypatrywać będziemy szansy uporządkowania struktury organizacyjnej oraz związanej z nadzorem związków zawodowych (pojwiła się tu jedna jaskółka). Trzymajcie Państwo kciuki! Zarząd jak co miesiąc przygotował sprawozdanie finansowe - tym razem za październik 2016 roku, które można obejrzeć pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html
Nie zapomnij i polub nas na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


Posiedzenie Zarządu

To już dziś. Kolejne spotkanie Zarządu przed nami. Nie będzie ono obfitowało zapewne w tyle tematów co we wrześniu b.r., ale zapewne będziemy mieli o czym rozprawiać. Zarząd jak co miesiąc przygotował sprawozdanie finansowe za wrzesień 2016 roku, które można obejrzeć pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html
Nie zapomnij i polub nas na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


Nowy rok szkolny i posiedzenie Zarządu

Wkraczamy w nowy rok szkolny, tak więc zapewne złożyliście Państwo wiele wniosków o przyznanie pożyczek - przkonamy się o tym już dzisiaj na kolejnym posiedzeniu Zarządu. Do omówienia mamy wiele spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem MKZP. W najbliższym czasie przekażemy Państwu istotne szczegóły.
Polub nas na Facebook'u! (patrz --> prawa kolumna).


Krótkie sierpniowe posiedzenie Zarządu

Nadspodziewanie sprawnie przebiegło spotkanie Zarządu MKZP w sierpniu. Utartym zwyczajem przyznaliśmy pożyczki, zapomogi oraz przywitaliśmy i pożegnaliśmy członków MKZP. Protokół z tego posiedzenia możecie Państwo obejrzeć pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html
Facebook również czeka... (patrz --> prawa kolumna).


Działania Zarządu w lipcu

Mimo wakacji i okresu urlopowego Zarząd MKZP umówiony jest już jutro na comiesięczne spotkanie. Statystyki z posiedzenia lipcowego możecie Państwo oglądać pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html
Nieustannie zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebook'u (patrz --> prawa kolumna).


Czerwcowe posiedzenie Zarządu

Jak co miesiąc, dnia 17 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu MKZP. Jak zwykle przed wakacjami członkowie złożyli mnóstwo wniosków o pożyczki - było ich aż 212. Rozpatrzyliśmy również 10 wniosków o zapomogi. Załączmy sprawozdanie finansowe za czerwiec pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html
Kolejne spotkanie już jutro tj. 19 lipca. Wciąż zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebook'u (patrz prawa kolumna).


Co ustaliliśmy w maju

Dnia 13 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu MKZP. Kolejny raz przyznaliśmy pożyczki, przyjęliśmy nowych i pożegnaliśmy "starych" członków MKZP. Sprawozdanie finansowe możecie Państwo oglądać pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html
Spotykamy się ponownie 17 czerwca. Jako Zarząd wiemy, że będzie to spotkanie szczególnie intensywne (mnogość pożyczek, okres wakacyjno-remontowy). Jak zwykle zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebook'u (patrz prawa kolumna).


NIE PRZEGAP!!! - konta członkowskie ePKZP

Drodzy Państwo! W imieniu Zarządu i pracowników biura MKZP informuję, że cały czas trwają prace wdrożeniowe związane z uruchomieniem elektronicznego systemu obsługi MKZP - program ePKZP. Aktualnie jako Przewodniczący MKZP i zarazem lokalny administrator systemu ePKZP wziąłem na siebie czynności związane z uruchamianiem kont członkowskich online. Już 35 użytkowników ma możliwość kontrolowania stanów swoich wkładów i pożyczek, są to pracownicy Przedszkoli Samorządowych nr 1, 2, 4 i 5 w Białymstoku. Kolejne placówki będą sukcesywnie dodawane do systemu. Jedyne co musicie Państwo uczynić (kto jeszcze tego nie zrobił, może taki wniosek złożyć w dowolnej chwili), to na druku deklaracji przystąpienia do MKZP wpisać swój adres e-mail'owy. Po wysłaniu do Państwa maila informującego o aktywacji konta otrzymacie Państwo również krótką wiadomość SMS potwierdzającą fakt uruchomienia usługi! Konta dostępne są pod adresem www.konto.mkzp.pl - Przewodniczący Zarządu MKZP GABRIEL ROGOWSKI.


Kwietniowe decyzje

Dnia 22 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu MKZP. Zamieszczamy sprawozdanie z kwietniowego posiedzenia Zarządu: www.mkzp.pl/finanse.html
Stale również zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebook'u (patrz prawa kolumna). Kolejne posiedzenie Zarządu już 13 maja 2016 roku - prosimy nie zwlekać ze składaniem wniosków...


Jak pożyczamy?

Załącznik do Uchwały nr 9/2015

ROZSZERZONA TABELA MAKSYMALNYCH KWOT POŻYCZKI


Walne Zebranie Delegatów

Dnia 15 marca odbyło się posiedzenie Zarządu MKZP, a następnie Walne Zebranie Delegatów. Jako Przewodniczący MKZP pozwolę sobie zauważyć, że Zespół Szkół Mechanicznych zasługuje na wyrazy uznania za przygotowanie tego przedsięwzięcia. W trakcie obrad podjęliśmy szereg decyzji, które będą miały swoje odzwierciedlenie w przyszłych działaniach MKZP; w tym miejscu warto wspomnieć o wyborze "zupełnie nowej" Komisji Rewizyjnej, która będzie czuwać nad działaniami MKZP i Zarządu. Liczymy, że liczne grono członków naszej Kasy będzie rosło. Utartym zwyczajem zamieszczamy sprawozdanie z posiedzenia marcowego: www.mkzp.pl/finanse.html
Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszego profilu na facebook'u (patrz prawa kolumna).


Po posiedzeniu Zarządu...

Dnia 19 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu. Przyznaliśmy pożyczki, zapomogi, pożegnaliśmy odchodzących członków i powitaliśmy liczne grono nowych osób (blisko 60!). Sprawozdanie do wglądu można znaleźć pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html
Zapraszamy już dziś na Walne Zebranie Delegatów (patrz kolorowy neon powyżej), które odbędzie się już niebawem bo 15 marca 2016 o godz. 13:00.
W związku z wdrażaniem programu do obsługi Kasy i członków informujemy, że w dniach od 21 marca do 20 kwietnia biuro MKZP przy ul. Skłodowskiej 3 będzie nieczynne. Prosimy uzwględnić ten fakt w planach pożyczkowych! Pozostajemy do dyspozycji - Zarząd MKZP


Rozpoczynamy nowy rok w MKZP

Dnia 15 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu - pierwsze w 2016 roku. Trwają prace nad przygotowaniem bilansu za rok 2015. Podobnie jak to ma miejsce co miesiąc możecie Państwo zapoznać się z decyzjami finansowymi podjętymi przez Zarząd. Dodatkowo warto poinformować, że już 15 marca 2016 roku o godzinie 13:00 w Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów. Zarząd prosi o liczne stawiennictwo.
Dnia 20 stycznia 2016 roku odbyło się szkolenie w zakresie obsługi programu PKZP firmy CASCO. Pracownice biura robią co w ich mocy aby księgowanie odbywało się już w nowym programie. Niebawem, na podstawie składanych przez Państwa wniosków aktualizacyjnych będziemy uruchamiać internetowe konta członkowskie. Prosimy trzymać rękę na pulsie. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie funkcjonowania MKZP można uzyskać u Przewodniczącego Zarządu MKZP - p. Gabriela Rogowskiego - pod nr tel. 504 495 217.


Wdrożenie trwa...

W imieniu Zarządu i pracowników biura MKZP informuję, że cały czas trwają prace wdrożeniowe związane z uruchomieniem elektronicznego systemu obsługi MKZP - program ePKZP. Postęp prac związanych z wdrożeniem można obserwować na pasku powyżej tego postu. Wierzymy, że starania Zarządu związane z unowocześnieniem i jednocześnie udostępnieniem Państwu (członkom MKZP) kont członkowskich wpłyną na jeszcze lepszą naszą współpracę. Firma CASCO, która administruje programem, powinna w najbliższym czasie umożliwić członkom MKZP wgląd do swoich kartotek przygotowywanych online. Liczymy na Państwa zainteresowanie w tym temacie. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Najbliższe posiedzenie Zarządu - 11 grudnia 2015 roku. W imieniu Zarządu MKZP - Przewodniczący Zarządu MKZP GABRIEL ROGOWSKI.


Po Zarządzie...

W poniedziałek 16 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku. 138 pożyczek, 9 zapomóg oraz po 13 decyzji o przyjęciu w poczet i rezygnacji z członkowstwa to problemy nad którymi debatowaliśmy. Dodatkowo prowadzimy intensywne działania nad prowadzeniem programu ePKZP firmy CASCO. Szegółowe dane finansowe z posiedzenia - przygotowane przez p. Beatę Grygorczuk - można znaleźć pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Listopadowe spotkanie Zarządu

W poniedziałek 16 listopada Zarząd spotyka się na comiesięcznym posiedzeniu. Przyznamy pożyczki i zapomogi, przyjmiemy w poczet nowych członków oraz pożegnamy osoby rezygnujące z członkowstwa w MKZP. Prace wdrożeniowe związane z wprowadzeniem programu do osbługi MKZP nadal trwają. Przedyskutujemy z pracownicami biura jeszcze raz sposób pracy z dokumentacją niezbędną do uruchomienia systemu. Już niebawem będą mieli Państwo, mam nadzieję, łatwiejszy dostęp do informacji. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Szegółowe dane finansowe z posiedzenia - przygotowane przez p. Beatę Grygorczuk - można znaleźć pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Październik - spotkanie Zarządu

Już dziś, tj. 15 października spotka się Zarząd MKZP. Poruszymy na nim ważne kwestie związane z organizacją pracy w MKZP oraz wdrożeniem programu do obsługi MKZP. Miesiąc październik jest tradycyjnie miesiącem oszczędzania, a co za tym idzie zachęcamy wszystkich do wstępowania w szeregi członków MKZP. Ta szczytna idea powinna być propagowana w społeczności oświatowej. Nasza praca w Zarządzie, prócz codziennego znoju, niesie również sporo satysfakcji. Wszyscy korzystamy na członkowstwie w MKZP!


Zarząd spotyka się we wrześniu

Już jutro, tj. 16 września 2015 roku (środa) spotyka się Zarząd MKZP. Szczególną uwagę poświęcimy tematom bliskim członkom MZKP - podejmiemy kolejne decyzję w sprawie przyznania pożyczek i zapomóg oraz przyjęcia nowych członków MKZP. Istotnym punktem posiedzenia Zarządu będzie sprawa wdrożenia programu do obsługi elektronicznej MKZP. W najbliszym czasie dotrą do Państwa szczegóły wprowadzanych zmian. Rynek niesie nowe wyzwania, jednym z nich jest umożliwienie Panstwu dostępu do informacji na temat Państwa pieniędzy złożonych w MKZP. Już dziś możecie Państwo zalogować się do wersji demo programu jaki w najbliżym czasie postaramy się wdrożyć w MKZP. Liczymy na Państwa opinie co do kierunku przewidywanych zmian organizacyjnych. Aby obejrzeć program wystarczy kliknąć link: DEMO e-PKZP.
Do systemu logujemy się wpisując w polu Nazwa użytkownika Pracownik1!


Sierpniowe posiedzenie Zarządu

Powracamy po przerwie wakacyjno-urlopowej. Posiedzenie Zarządu w sierpniu odbyło się bardzo dawno temu bo 12 dnia wspomnianego miesiąca. Ze względów organizacyjnych (urlopy), odrobinę opóźniła się realizacja przelewów przyznanych przez Zarząd pożyczek, zapomóg oraz zwrotów wkładów osób występujących z MKZP. Dzięki zaangażowaniu i odpowiedzialności pań z biura MKZP zaległości udało się nadrobić w zaledwie jednen dzień roboczy. Utartym zwyczajem załączamy sprawozdanie finansowe z sierpnia, dostępne pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Zarząd zbiera się w lipcu

Dnia 16 lipca 2015 roku odbyło się lipcowe (wakacyjne) posiedzenie Zarządu. Mimo sezonu urlopowego Zarząd "musi" zgodnie z postanowieniami Statutu MKZP spotkać się przynajmniej 1 raz w każdym miesiącu. Za nami kolejna sesja, na której przyznaliśmy wiele pożyczek i zapomóg. 17-punktowy plan spotkania został wyczerpany po blisko 3-godzinnym posiedzeniu. Wciąż dominowały kwestie natury formalno-prawnej. Dodać należy, że w dniu 14 lipca 2015 roku o godz. 9:30 miało miejsce spotkanie przedstawicieli MKZP (Rogowski Gabriel - Przewodniczący MKZP, Szuchnicka Maria - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i Szpilewicz Ryszard - Dyrektor ZSOMS w Białymstoku) z Wiceprezydentem Adamem Polińskim. Z uzyskanych informacji wynika, że do końca lipca 2015 roku ma zostać uregulowana sytuacja prawno-organizacyjna MKZP. Czekamy... Szegółowe dane finansowe z posiedzenia - przygotowane przez p. Katarzynę Falkowską - można znaleźć pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html.


Czerwcowe posiedzenie Zarządu

Za nami czercowe posiedzenie Zarządu MKZP, które odbyło się 10 czerwca 2015 roku. W dalszym ciągu sporą część posiedzenia zajęły kwestie natury formalnej - podpisywanie przyjętych uchwał oraz głosowanie nad nowymi i tu m.in. w sprawie sposobu reprezentacji i podpisów dyspozycji finansowych banku PKO Bank Polski, w sprawie ewidencji środków zgromadzonych przez pożyczkobiorcę i poręczycieli na wnioskach o pożyczkę, w sprawie braku możliwości wycofywania zgromadzonych wkładów członkowskich. Przyjętym zwyczajem dane finansowe można znaleźć pod adresem: www.mkzp.pl/finanse.html. Dodatkowo załączamy treść podpisnych uchwał, które są szczególnie istotne z punktu widzenia członków MKZP.
Uchwała Zarządu w sprawie doprecyzowania polityki pożyczkowej prowadzonej w MKZP
Uchwała Zarządu w sprawie braku możliwości wycofywania zgromadzonych wkładów członkowskich


Majowe ustalenia

Dnia 13 maja 2015 roku odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu MKZP. Zarząd, mając na celu poprawę funkcjonowania zastanych mechanizmów organizacyjnych oraz ustalenie niezbędnych kwestii formalnych prowadzi "burzliwe dyskusje". Podejmowane uchwały to m.in.: podpisanie klauzuli dotyczącej zachowania tajemnicy służbowej; ustalenia zasady podejmowania decyzji zwykłą większością głosów - art. 12 Statutu MKZP; w sprawie sposobu reprezentacji MKZP; sprawie realizacji postanowień Uchwały Nr 8/2015 Walnego Zebrania Delegatów MKZP - odzyskanie mienia. Zgodnie z obietnicą załączamy kolejny komunikat - wyciąg z protokołu obrad dotyczący dyskutowanych i podpisywanych dyspozycji finansowych.


Majowe posiedzenie Zarządu

Dnia 13 maja 2015 roku odbędzie się comiesięczne posiedzenie Zarządu MKZP. Przypominamy, że najpóźniej do jutra można składać aktualne wnioski o pożyczki i zapomogi. Na zebranie został zaproszony jeden z przedstawicieli banków, który docelowo ma stanowić konkurencję dla PKO BP - z którego to banku usług do tej pory korzystała MKZP. Po posiedzeniu Zarządu na stronie pojawi się kolejny komunikat z jego postanowieniami. Zapraszamy.


Fundusz zapomogowy - pieniądze dla Ciebie

Zgodnie z postanowieniami załącznika nr 2 Statutu MKZP, każdy członek MKZP spełniający wskazane w Statucie kryteria może ubiegać się o przyznanie zapomogi losowej lub zdrowotnej. Na jakich zasadach i kiedy można ubiegać się o zapomogę - stosowne informacje znajdziecie Państwo w Statucie obowiązującym od Walnego Zebrania Delagatów, tj. od 10 marca 2015 roku. Statut znajdziesz w zakładce "do pobrania" w menu głównym strony - lub TUTAJ


Kwietniowe posiedzenie Zarządu

Dnia 8 kwietnia 2015 roku o godz. 14:00 w siedzibie MKZP przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 3 odbyło się comiesięczne posiedzenie Zarządu MKZP. Inauguracyjne posiedzenie nowego Zarządu obfitowało w liczne ustalenie organizacyjno-prawne, które w najbliższym czasie Zarząd musi przedsięwziąć. Zgodnie z ustaleniami przekazanymi na Walnym Zebraniu Delegatów w marcu, macie Państwo możliwość zapoznania się z podjętymi przez Zarząd MKZP decyzjami w specjalnie przygotowanym miejscu na naszej stronie www - kliknij tutaj


Dziękujemy!

Nowowybrany Zarząd MKZP chciałby gorąco podziękować ustępującemu Zarządowi, tj. Pani Przewodniczącej Irenie Turowskiej, Pani Irenie Łukaszuk, Pani Wiesławie Rutkowskiej, Pani Alinie Wieczorek oraz Panu Aleksandrowi Doroszkiewiczowi za wieloletnią pracę na rzecz Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku. Cieszymy się, że pozostajecie Państwo w szeregach członków MKZP i jesteście gotowi służyć ewentualną pomocą.
W tym miejscu chcielibyśmy również podziękować wszystkim Delegatom, którzy w dniu wczorajszym wzięli udział w obradach Walnego Zebrania. Mamy nadzieję, że Państwa zaangażowanie w czasie obrad i wybór przez Państwa nowych przedstawiecieli przyniosą wkrótce "bogate" owoce. Nowowybrany Zarząd - reprezentowany przez 7 członków - można będzie już niebawem poznać na specjalnie do tego celu przygotowywanej podstronie.


Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze już w marcu!

UWAGA!!! Już 10 marca 2015 r. o godz. 13:00 w Kawiarni „Cechowa” przy ul. Warszawskiej 4/6 w Białymstoku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów. Stosowne pisma zostały już do Państwa wysłane. Aby nikogo z delegatów nie zabrakło na spotkaniu zamiszczamy mapę:Zarząd spotyka się jak co miesiąc

Warto wiedzieć, że aby otrzymać pożyczkę w miesiącu lutym należy przed 12 dniem tego miesiąca dostarczyć do siedziby Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej poprawnie wypełnione druki. Czytaj więcej


Comiesięczne posiedzenie Zarządu

Zarząd na swoim styczniowym posiedzeniu podjął wiążące decyzje o przyznaniu pożyczek i zapomóg. O szczegółach można przeczytać TUTAJ
-----> Aktualne informacje <-----

Konto bankowe MKZP:
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Oświaty w Białymstoku
PKO I Oddział/Białystok
72 1020 1332 0000 1602 0026 0117
Nie masz jeszcze aktywnego konta?! Skontaktuj się z Administratorem serwisu!FAQ...

czyli wyjaśniamy "niewyjaśnione"!

Pytanie: Czy moje wkłady/pieniądze są oprocentowane? Podobno nie, więc o co chodzi?
Odpowiedź: Masz rację, Twoje wkłady NIE SĄ oprocentowane. Ale dzięki temu również POŻYCZKI nie są oprocentowane :) To jest Twój ZYSK!


Pytanie: Dlaczego nie mogę wycofać części zgromadzonych przeze mnie wkładów?
Odpowiedź: Ponieważ wszyscy WZAJEMNIE pożyczamy sobie pieniądze. Kiedy je wycofasz ktoś przez Ciebie może nie dostać pożyczki!


Pytanie: Skąd mam wiedzieć w jaki sposób funkcjonuje Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa?
Odpowiedź: Nic prostszego. Zajrzyj do Statutu klikając poniższy guzik!

Statut MKZPSzacunkowy stan majątku MKZP:Hymn MKZP


Muzyka: John Hughes
Słowa: Gabriel Rogowski


Ideały tak szlachetne przyświecały twórcy Kas,
w koleżeństwie i braterstwie do dziś trwają w każdym z nas.

Ref.: Kiedy znajdziesz się w potrzebie, ślepy los nie sprzyja Ci,
Przyjdź do Kasy, tu dla Ciebie zawsze są otwarte drzwi.

W Białymstoku od lat wielu łączy nas oświaty moc,
Jak oddani przyjaciele trwamy wespół dzień i noc.

Ref.:
Kiedy znajdziesz się w potrzebie...

Wspólny cel i wspólne dobro pielęgnujmy niczym kwiat,
Łatwo zmieniać ideały - my pragniemy zmieniać świat.

Ref.:
Kiedy znajdziesz się w potrzebie...